Thứ 2, 26/09/2022, 23:21[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 3 năm trước 327,578 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 9 năm trước 351,561 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 9 năm trước 267,484 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
9 năm trước
255,862 lượt xem