Thứ 4, 26/01/2022, 12:53[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 2 năm trước 266,434 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 8 năm trước 271,849 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 8 năm trước 205,239 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
8 năm trước
194,860 lượt xem
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa

Để đảm bảo minh bạch trong hoạt động thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu (XNK), Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa giữa “phục vụ” và “quản lý”.