Thứ 6, 10/04/2020, 19:57[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

3 tháng trước
13,979 lượt xem
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 6 năm trước 14,034 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 6 năm trước 13,850 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn 6 năm trước 15,016 lượt xem

Khuyến cáo tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn
Khuyến cáo tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn

Đồng thời, Bộ NN-PTNT khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, cung ứng thị trường trong nước.