Thứ 3, 29/09/2020, 11:40[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 9 tháng trước 65,305 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 7 năm trước 65,245 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 7 năm trước 44,789 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
7 năm trước
48,635 lượt xem
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo Cập nhật Triển vọng và Phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 và tăng 6,3% trong năm 2021.