Thứ 4, 29/06/2022, 02:03[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 2 năm trước 307,022 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 8 năm trước 324,257 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 8 năm trước 246,413 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
8 năm trước
235,362 lượt xem