Thứ 6, 27/11/2020, 09:28[GMT+7]

Quảng cáo

Bảng giá Quảng cáo 2020

11 tháng trước
782 lượt xem
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo 11 tháng trước 1,046 lượt xem

Vùng ĐBSCL nắm giữ rất nhiều sản phẩm ưa chuộng của thị trường thế giới
Vùng ĐBSCL nắm giữ rất nhiều sản phẩm ưa chuộng của thị trường thế giới

Nền nông nghiệp của vùng ĐBSCL hiện vẫn đang nắm giữ rất nhiều sản phẩm ưa chuộng của thị trường thế giới với nhu cầu ngày càng tăng, như nông sản hữu cơ, tôm, cá tra, trái cây, lúa gạo…