Thứ 4, 26/01/2022, 11:52[GMT+7]

Quảng cáo

Bảng giá Quảng cáo 2020

2 năm trước
2,266 lượt xem
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo 2 năm trước 6,491 lượt xem

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa

Để đảm bảo minh bạch trong hoạt động thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu (XNK), Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa giữa “phục vụ” và “quản lý”.