Thứ 5, 01/06/2023, 22:43[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 24/05/2022

Câu 1. Ông Trần Minh Dũng, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng? Việc huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự trong thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?
1 năm trước
790 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 26/04/2022

LSTV - Tuần 4 Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
1 năm trước
803 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 19/04/2022

Câu 1. Ông Vũ Ngọc Minh, trú tại xã thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc hỏi: Trường hợp nào người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy...
1 năm trước
761 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 12/04/2022

LSTV - Tuần 2 Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022
1 năm trước
585 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 05/04/2022

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 05 tháng 4 năm 2022
1 năm trước
716 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 29/03/2022

LSTV- Tuần 5 Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022
1 năm trước
480 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/03/2022

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022
1 năm trước
468 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/03/2022

Câu 1. Ông Trần Minh Nam, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: thủ tục xin cấp số định danh cá nhân được pháp luật quy định như thế nào?
1 năm trước
587 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 01/03/2022

Câu 1. Ông Nông Văn Thắng, trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn hỏi: Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông...
1 năm trước
640 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 22/02/2022

LSTV - Tuần 4 Thứ ba, ngày 22 tháng 02 năm 2022
1 năm trước
947 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/02/2022

Câu 1. Ông Lý Văn Sáu, trú tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập hỏi: việc xử phạt hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong Giấy...
1 năm trước
713 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/02/2022

Tuần 2 Thứ ba, ngày 08 tháng 02 năm 2022
1 năm trước
841 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/01/2022

Câu 1. Ông Triệu Văn Hoàng, trú tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan hỏi: Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực an...
1 năm trước
1,281 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/01/2022

Câu 1. Ông Nguyễn Anh Đức, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc hỏi: hành vi ngăn cản quyền thăm con sau ly hôn bị pháp luật xử lý như thế nào?
1 năm trước
1,139 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 04/01/2022

1 năm trước
1,161 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/12/2021

Câu 1. Ông Ngô Minh Đức trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, hỏi: Pháp luật có quy định như thế nào về xử lý hành vi tổ chức, môi giới cho người...
1 năm trước
886 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 21/12/2021

1 năm trước
942 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/12/2021

(Tuần 3) Thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021
1 năm trước
693 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 30/11/2021

2 năm trước
793 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/11/2021

(Tuần 4) Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021
2 năm trước
857 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/11/2021

(Tuần 3) Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021
2 năm trước
1,143 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 09/11/2021

2 năm trước
1,003 lượt xem