Vreemd krakeel in Caliofornië

By Willy van der Heide

Californië is een schilderachtig deel van de VS, waar ook schilderachtige mensen wonen en infrequent dingen gebeuren. Een van die rariteiten overkomt Bob Evers, als hij, rustig wandelend op een street in Hollywood, plotseling door drie kerels in zijn nek wordt gegrepen en opgesloten in de kelder van een verlaten landhuis. In die kelder zitten al enkele personen opgesloten, die elkaar niet kennen, niets met elkaar te maken hebben en geen van allen snappen, waarom zij nu eigenlijk in hun kraag zijn gepakt. En daarmee begint een geheel nieuw avontuur, waarin natuurlijk ook Jan Prins en Arie Roos verstrikt raken en dat rooster in nauw touch brengt met bijzonder zotte figuren uit de filmwereld. Arie Roos is enorm op dreef, Jan Prins klaagt steen en been over het verkwistend uitgeven van geld en Bob Evers krijgt het nu en dan not easy te verduren.

Show description

Quick preview of Vreemd krakeel in Caliofornië PDF

Best Fiction books

The Stepford Wives

The the world over bestselling novel through the writer of A Kiss sooner than demise, the lads from Brazil, and Rosemary's BabyWith an advent via Peter StraubFor Joanna, her husband, Walter, and their youngsters, the circulation to attractive Stepford turns out virtually too sturdy to be actual. it's. For at the back of the town's idyllic facade lies a poor mystery -- a mystery so shattering that nobody who encounters it is going to ever be a similar.

Books Burn Badly

A masterpiece of unusual beauty by one in all Europe's maximum dwelling writers—a very good evocation of the Spanish Civil War On August 19, 1936 Hercules the boxer stands at the quayside at Coruña and watches Fascist squaddies piling up books and surroundings them alight. With this second a tender, carefree staff of neighbors are reworked right into a damaged new release.

That Was Then, This Is Now

One other vintage by way of S. E. Hinton, writer of The OutsidersCompanion to The Outsiders, That was once Then, this can be now's S. E. Hinton's relocating portrait of the bond among top associates Bryon and Mark and the tensions that strengthen among them as they start to develop up and develop aside. This most modern version positive aspects bonus fabric, and, just like the Outsiders, also will keep an analogous pagination because the prior version, making it perfect for endured lecture room use.

Theodore Boone: The Accused

Publication three within the exciting younger secret sequence from across the world bestselling writer John GrishamBig difficulty is brewing for Theodore Boone. whereas all of Streenburg anxiously awaits the hot trial of notorious homicide suspect Pete Duffy, difficulties come up for his or her personal child legal professional. there is been a theft and Theo is the accused.

Extra info for Vreemd krakeel in Caliofornië

Show sample text content

Ik . . . ik weet niet”, antwoordde Gillmore, zenuwachtig. „Ik wel! ” snauwde de guy in de schaduw. „Ik zou denken dat hij bang used to be geworden, of een ongeluk had gekregen. En na een uur of twee zou ik, als ik al maar niets van de dikke hoorde, er voor alle zekerheid nog iemand. anders op afsturen. Niet al te slender misschien . . . maar waarschijnlijk zaten ze in tijdnood. ” Zijn stem werd dreigender. Het pistool kwam iets naar voren en de blauwstalen tromp schoof in een der banen zon: „En nu wil ik weten, en metéén: wie heeft jullie gestuurd om die boodschap op te halen?

En daar lag een zwembad, bleek glinsterend onder de sterren. Op dat second vond iemand van de nachtwakers de schakelaar die een booglamp bediende en een fel licht vlamde op . . . Blatski onthullend, die onzeker aan de rand van het zwembassin stond, blijkbaar niet wetend welke kant uit te vluchten. Hij had natuurlijk wel in de gaten, dat hij van alle kanten was once omsingeld en dit plotselinge licht verraste hem. „Blijf staan, Blatski! ” brulde de stem van Brodie ergens van boven. Bob keek omhoog en zag nu hoe Blatski zo gemakkelijk uit de eerste verdieping had kunnen ontsnappen.

DAVERENDE ONTVANGST VAN „MUGGENRONDE”-RIJDERS Overwinnaarskus van Astra (10) voor Henk (15) Niet waarschijnlijk, dat dit Californische kidnappers tot daden van geweld kon doen besluiten. „DRIESTER” ALER OP BEZOEK BIJ „VIJFSTER” EISENHOWER Een ogenblik meende Arie dat hij uit het verslag van een bezoek van de ex-generaal Aler (nu president-directeur van de KLM) aan president Eisenhower een spoor had gevonden, maar dat idee ging ook al snel in rook op. Hettie Balkenende gained twee nationale titels.

Dat bolle, sproetige gezicht bleef veranderen, tot de trompettist ook zijn hoofd achterover boog en de richting van Arie's blik volgde. „Asjemenou . . . Zou dat open kunnen? ” Arie keek snel om. Poortstra zat kaarsrechtop, met de ogen dicht, te dutten, zoals mensen dat soms doen in een rijdende bus of trein, of in een wachtkamer: de wandelstok rechtop tussen de knieën geklemd en de handen kruiselings over elkaar op de kruk ervan. Dan ging Arie's blik weer naar boven. In het betonnen plafond, in een vrij donkere hoek van de verwarmingskelder, was once een luik in een houten raamlijst, dat blijkbaar naar boven toe openging.

Welk adres? ” Jan keek even op naar Kelly: „Roadhouse Valleyglade? ” Kelly knikte opgewonden terug. „Thank you greatly. ” Jan smakte de hoorn neer en zei opgewonden: „Arie heeft opgebeld en een boodschap achtergelaten. Hij zit in Roadhouse Valleyglade. Waar dat ook zijn magazine. ” Kelly vloog overeind: „Dat weet ík wel. Dan zit hij daar samen met Duffy. Ga maar met mij mee . . . Rijd maar achter me aan. ” Hij stoof naar de deur, maar Gillmore, zijn broek meer fel-oranje dan ooit in de laaiende gloed van de ondergaande Californische zon, used to be chicken juist even vóór, en bereikte de uitgang, glijdend over het vloerzeil.

Download PDF sample

Rated 4.04 of 5 – based on 12 votes