Yüzüklerin Efendisi - Kralın Dönüşü 3. Kitap

By J. R. R. Tolkien

Yüzüklerin Efendisi son yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta geliyor. Türkçe basımının ilk iki kitabı Yüzük Kardeşliği ve İki Kule, bu ilginin evrenselliğini kanıtladı. Polisiye ya da bilimkurgu meraklıları, şiir, roman ve öykü okurları, hep birlikte Frodo, Sam, Merry, Pippin, Aragorn ve Gandalf'ın maceralarını okumaya, 'Orta Dünya'da yaşamaya başladılar.Üçüncü kitap Kralın Dönüşü ile birlikte Yüzüklerin Efendisi tamamlanıyor: Bu kısımda Karanlıklar Efendisi ile Yüzük Kardeşliği, iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek Tek Yüzük ile Mordor'un içine, karanlığın kalbine doğru bir yolculuk yaparken, diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişiyorlar...

Show description

Quick preview of Yüzüklerin Efendisi - Kralın Dönüşü 3. Kitap PDF

Similar Fantasy books

Kingdom Beyond the Waves

From the writer of The courtroom of the Air comes a highly enticing, Victorian-style event, full of perilous quests, dastardly deeds and lethal intrigue -- ideal for all enthusiasts of Philip Pullman and Susanna Clarke Professor Amelia Harsh is captivated with discovering the misplaced civilisation of Camlantis, a mythical urban from pre-history that's acknowledged to have conquered starvation, conflict and affliction -- tempering the race of man's baser instincts by way of the production of the fitting pacifist society.

Amberville: A Novel

What does it suggest to be undesirable? Eric endure has all of it: a profitable occupation, a gorgeous spouse, a pleased domestic. He is familiar with he is been fortunate; some time again, his existence revolved round medicinal drugs, playing, a gang of stuffed-animal thugs, and infamous crime boss Nicholas Dove. however the prior is not as distant as Eric had was hoping.

Night Watch: Book One

They're the "Others," an historical race of supernatural beings—magicians, shape-shifters, vampires, and healers—who dwell between us. Human born, they have to pick out a facet to swear allegiance to—the darkish or the Light—when they arrive of age. For a millennium, those rivals have coexisted in an uneasy peace, enforced by way of defenders just like the evening Watch, forces of the sunshine who defend opposed to the darkish.

Martin the Warrior: A Tale from Redwall

At the shore of the japanese Sea, in a chilly stone fort, a stoat named Badrang holds dozens of blameless creatures as slaves, a part of his scheme to construct an empire the place he'll rule as unquestioned tyrant.  between these slaves is a mouse named Martin who has a warrior's middle and a burning hope for freedom-freedom not just for himself, yet for all of Badrang's sufferers.

Extra info for Yüzüklerin Efendisi - Kralın Dönüşü 3. Kitap

Show sample text content

Bütün hobbit isimleri ve özel isimler buna uygun olarak telaffuz edilmelidir: örneğin, Bolger' daki g harfi c sesi verir ve mathom, medhım diye okunur. Kadim yazmaları kopya ederken, elden geldiğince titizlenerek özgün sesleri aktarmaya (tabii tespit edilebildikleri kadarıyla) ve çağdaş edebiyatta kulağa tuhaf gelmeyen kelimeler ve isimler uydurmaya çalıştım. Yüce Elf Quenya'sı, seslerinin elverdiğince Latin harfleriyle yazılmaya çalışıldı. Bu nedenle her iki Eldarin dilinde de okay yerine c haru tercih edilmiştir.

Diye taş attı. "Şimdi kim kimi tutuklamış? " Emniyet Şiflerinin ikisi derhal gruptan ayrılarak ona doğru ilerledi. "Lider efendi! " dedi Merry. "Hemen adamlarını eski yerlerine sok, eğer onlarla benim ilgilenmemi istemiyorsan tabii! " Liderlerinden gelen sert bir sözle iki hobbıt yüzlerini asarak geri döndü. "Şimdi devam edin! " dedi Merry ve yolcular işi hallettikten sonra midillilerini Emniyet Şiflerini önlerinde yürütebilecek hıza ayarladrlar. Güneş çrktı; yürüyenler serin esen rüzgâra rağmen kısa bir süre sonra oflayıp puflamaya ve terlemeye başladılar.

Sonra, Sessiz ,Cadde'deki Kralların Evi'ne giderek, kendisi için hazırlanmış olan uzun yatağa uzandı. Burada Eldarion'a veda etti, ellerine Gondor'un kanatlı tacını ve Arnor'un saltanat asasını teslim etti; bunun üzerine Arwen hariç hepsi yanından ayrıldılar ve o da tek başına yatağının yanında durdu. Bütün irfanına ve soyluluğuna rağmen, biraz daha kalması için ondan istirhamda bulunmaktan kendini alıkoyamadı. O henüz günlerini eskitmemişti ve böylece üstlenmiş olduğu ölümlülüğün acısını da tadıyordu.

1482 Yılortası gününde, Efendi Samwise'ın karısı Gül Hanım ölür. 22 Eylül'de Efendi Samwise Çıkın Çıkmazı'ndan ayrılarak Kule Dağları'na gider. Onu son kez gören Elanor olur. Elanor'a Kırmızı Kitap'ı verir ve kitap bundan sonra Fairbairn'lerin gözetiminde kalır. Elanor'un anlattığına göre Samwise Kuleleri geçerek Gri Limanlar'a gider; son Yüzük Taşıyıcısı da böylece den ize açı eleven r. 1484 Baharda Rohan'dan Erdiyarı'na Kral Eomer'in Efendi Holdwine'ı görmek istediği haberi gelir. Meriadoc o sırada yaşlı (102) fakat hâlâ sağlıklıdır.

27 Arwen tören alayıyla birlikte Lörien'den ayrılır. Haziran 14 Elrond'un oğullan Arwen'in tören alayını karşılayıp Arwen'i Edoras'a getirir. sixteen Gondor'a doğru yola çıkarlar. 25 Kral Elessar Ak Ağaç'ın bir fidanını bulur. 1 Esnek* Arwen, Şehir'e varır. Yılortası Günü Elessar ve Arwen'in düğünü. * Shire hesabında aylar 30 gün olduğu için, artan beş günün üçü haziranla temmuz arasına, ikisi de eski yıl ile yeni yıl arasına yerleştirilir, bu günler hiçbir aya dahil edilmezdi. Haziran ve temmuz arasındaki günlere Esnekgünler advertı verilirdi.

Download PDF sample

Rated 4.65 of 5 – based on 40 votes