Thứ 6 ngày 21-02-2020
6:00
Hình hiệu LSTV Hình hiệu chương trình truyền hình Lạng Sơn
6:02
Bản tin sáng Ngày 21/2/2020
06:13
Văn bản mới
06:17
Mỗi ngày một cuốn sách
06:21
Sitcom 5s
06:31
Đại đoàn kết toàn dân
06:38
Khoa học Công nghệ và Đời sống
06:47
Ký sự Mê Kông ký sự - Tập 31
07:09
Phim hoạt hình Lão rùa mốc
7:16
Vấn đề hôm nay
7:21
Vì chủ quyền an ninh biên giới
7:33
Vui khỏe mỗi ngày
7:43
Khám phá thế giới Trung đông hoang dã - Tập 1
8:03
Đất và người Xứ Lạng
8:18
Chuyện thật như đùa
8:28
Ca nhạc Biên giới mùa xuân
8:59
Bản tin sáng Ngày 21/2/2020
9:09
Bản tin tiếng trung
9:25
Truyền hình tiếng Tày
9:54
Thi đua yêu nước
9:59
Thời sự tổng hợp Ngày 20/2/2020
10:20
An toàn sống
10:30
Tuổi trẻ Xứ Lạng
10:37
An toàn giao thông
10:48
Phóng sự Hữu Lũng xây dựng nhãn hiệu tập thể cho măng bát độ
10:53
Phim truyện Trả giá - Tập 22
11:44
Bản tin trưa Ngày 21/2/2020
12:00
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Phần 5
15:00
Bản tin chiều Ngày 21/2/2020
15:15
Phim truyện Cho đến ngày gặp lại - Tập 37
16:03
Văn bản mới
16:08
Sitcom 5s
16:17
Vui khỏe mỗi ngày
16:27
Bảo hiểm xã hội với cuộc sống
16:35
Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
16:41
Cơm nguội
16:45
Truyền hình tiếng Dao
17:15
Trang truyền hình cơ sở Huyện Tràng Định
17:30
Bản tin tiếng trung
17:47
Phim hoạt hình Sa lưới
17:53
Mỗi ngày một cuốn sách
17:58
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 1
18:45
Cuộc sống quanh ta Lễ hội xuân thời dịch corona
19:50
Thời sự tổng hợp Ngày 21/2/2020
20:26
Clip Thông điệp phòng chống virut Corona
20:27
Vấn đề hôm nay
20:33
Trang truyền hình thành phố
20:40
Lao động và công đoàn
20:47
Phim truyện Trả giá - Tập 23
21:34
Giáo dục và Đào tạo
21:41
Sức khỏe và đời sống
21:48
Cơm nguội
21:52
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Phần 5
22:17
Khám phá thế giới Trung đông hoang dã - Tập 1
22:37
Sitcom 5s
22:50
Chuyện thật như đùa
23:00
Văn bản mới, chính sách mới
23:04
Mỗi ngày một cuốn sách
23:09
Ký sự Mê Kông ký sự - Tập 31
23:30
Ca nhạc Biên giới mùa xuân
Thứ 6 ngày 21-02-2020