Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII

Thứ 3, 23.06.2020 | 16:25:49
121 lượt xem

Sáng 23-6, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) tổ chức họp báo về đại hội.

Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII
Ban tổ chức cung cấp thông tin về đại hội tại buổi họp báo.


Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về việc chọn TP Hồ Chí Minh để tổ chức Đại hội chỉ đạo cho các tỉnh, thành phố phía Nam, trong hai ngày 25 và 26-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VII với chủ đề: “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo” với dự kiến hơn 1.200 đại biểu, khách mời tham dự. Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (quận Phú Nhuận).

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VI đến nay. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn Thành phố. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đặc biệt, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở từng ngành, từng lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo danh sách các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến Thành phố giai đoạn 2015-2020, có 85 tập thể và 102 cá nhân sẽ được tuyên dương trong đại hội này. Đây là đại diện các tập thể và các cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA/qdnd

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/hon-1-200-dai-bieu-se-tham-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tp-ho-chi-minh-lan-thu-vii-624098

  • Từ khóa
6 tháng, toàn ngành Thuế hoàn 61.498 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng
6 tháng, toàn ngành Thuế hoàn 61.498 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Tính đến hết tháng 6, toàn ngành Thuế đã ban hành 10.490 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 61.498 tỷ đồng.