Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề

Thứ 3, 11.08.2020 | 16:02:33
426 lượt xem

Chiều nay (10/8), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Tổ biên tập Văn kiện đã báo báo kết quả xây dựng các dự thảo văn kiện phục vụ đại hội.

Theo đó, thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đến nay, Tổ biên tập đã nhận 15 văn bản góp ý kiến của các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ…

Hầu hết các ý kiến đều đánh giá dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, bao quát các vấn đề trọng tâm, đánh giá đầy đủ, chi tiết các kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Tổ biên tập đã xem xét, tiếp thu và bổ sung vào báo cáo. Cùng với đó, Tổ biên tập cũng xây dựng dự thảo báo cáo tóm tắt trình bày tại đại hội; dự thảo báo cáo tóm tắt phục vụ chương trình làm việc với trung ương; dự thảo báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo văn kiện do Tổ biên tập văn kiện nêu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý để làm rõ và bổ sung số liệu liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế đề cập tại báo cáo chính trị như: tốc độ phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020; bổ sung giải pháp khai thác các điểm du lịch để lĩnh vực du lịch có thể tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn 2020-2025; cập nhật, bổ sung về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030. Đồng thời đề nghị Tổ biên tập văn kiện rà soát, biên tập lại câu từ trong từng đề mục bảo đảm logic, mạch lạc, …

Đối với dự thảo chương trình hành động từ chương trình số 1 đến chương trình số 4 liên quan đến phát triển kinh tế; các đại biểu đề nghị  bổ sung về nhiệm vụ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng số, xây dựng đô thị thông minh theo định hướng của Chính phủ; bổ sung giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong giai đoạn 2020-2025.

Đối với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dự thảo cần chỉ rõ những nội dung trọng tâm để tập trung và thống nhất triển khai thực hiện trong 5 năm tới…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí đề nghị Tổ biên tập văn kiện tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, trên cơ sở đó rà soát lại kết cấu, văn phong, bổ sung số liệu để tích hợp vào dự thảo bảo đảm khái quát, đủ ý và logic.

Phần phương hướng, mục tiêu cần bổ sung nhiệm vụ trọng tâm về phát triển mở rộng thành phố Lạng Sơn trong nhiệm kỳ tới, không đặt vấn đề nâng cấp thị trấn Đồng Đăng trở thành thị xã trong giai đoạn 2020-2025.

Đối với dự thảo báo cáo tóm tắt trình bày tại đại hội, đồng chí yêu cầu phải có tính khái quát cao và chọn lọc số liệu để tích hợp vào báo cáo. Đối với dự thảo báo cáo trình trung ương cần xây dựng theo phương án là báo cáo tổng hợp thể hiện cô đọng nhất, toàn diện nhất. Các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ngành gửi lại văn bản góp ý về Tổ biên tập trước ngày 14/8/2020.

Về dự thảo chương trình hành động được xây dựng còn chung chung, tính hành động chưa cao và chưa thể hiện được mục tiêu cụ thể,  đồng chí đề nghị giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, phối hợp với Tổ biên tập xây dựng lại đối với nội dung liên quan đến các chương trình hành động về phát triển kinh tế từ chương trình số 1 đến chương trình số 4.

Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết, đồng chí yêu cầu cần biên tập ngắn gọn, bảo đảm tính tổng hợp và khái quát cao.

TRANG NINH/baolangson

http://baolangson.vn/chinh-tri/304483-hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-ky-chuyen-de.html

  • Từ khóa
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo Cập nhật Triển vọng và Phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 và tăng 6,3% trong năm 2021.