Đảng bộ trường chính trị Hoàng Văn Thụ: Phát huy dân chủ, đoàn kết , trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ 4, 26.08.2020 | 18:13:44
199 lượt xem

LSTV - Đảng bộ Trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ có 08 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đồng chí, có 05 chi bộ trực thuộc với 44 đảng viên (trong đó, 44/44 đảng viên chính thức; Nam: 17/44 đồng chí, chiếm 39%; Nữ 27/44 đồng chí, chiếm 61%). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh với những hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Đã có nhiều bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đăng trên Website, Thông tin “Lý luận và thực tiễn” của nhà trường và có 05 bài viết được đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối. Xây dựng, khánh thành Phòng tuyên truyền, giáo dục của Đảng bộ bảo đảmcác yêu cầu, nội dung theo “Đề ánthí điểm xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn” theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.


Đại hội Đảng bộ Trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng ủy chủ động chỉ đạo nhà trường tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác phối hợp mở lớp. Tinh gọn tổ chức bộ máy. Chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng kết nạp Đảng; công tác kiểm tra, giám sát... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nạp 08 đảng viên mới (đạt 114,2% chỉ tiêu). Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí. Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 07 lượt tập thể và 23 lượt cá nhân được Đảng bộ Trường và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng có thành tích trong thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2015 và năm 2018, tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”. Kết quả 12 đồng chí đạt Bí thư chi bộ giỏi.


Đại hội Chi bộ Khoa: Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhà trường đã triển khai thực hiện 24 đề tài NCKH cấp khoa, cấp trường. Các đề tài đã gắn với việc nâng cao giảng dạy của nhà trường, góp phần tổng kết thực tiễn của tỉnh (Đạt chỉ tiêu). Tổ chức thành công 8 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường; các khoa, phòng và chi đoàn thanh niên tổ chức 20 cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học. Phối hợp với Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 02 cuộc hội thảo thực hiện đề tài cấp Bộ; Tham gia hội thảo khoa học cấp Bộ (nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 04/11/1909 - 04/11/2019). Các khoa chuyên môn tổ chức 32 đoàn đi nghiên cứu thực tế với trên 100 lượt giảng viên tham gia; tổ chức, hướng dẫn 57 đoàn nghiên cứu thực tế theo chương trình khóa học (64 lượt giảng viên và 4.009 học viên tham gia). Biên soạn 06 loại tài liệu phục vụ giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các loại hình bồi dưỡng khác. Biên soạn cuốn “Lịch sử trường Chính trị Hoàng văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 1949 - 2019”. Xuất bản 05 số Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" (số lượng phát hành là 1.250 cuốn). Duy trì hoạt động của Website nhà trường, thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của Nhà trường trên Website.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu với mục tiêu tổng quát là: Phát huy dân chủ, đoàn kết đồng thuận, trí tuệ, đổi mới xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục hoàn thành việc xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn theo yêu cầu mới./.

Nguyễn Thị Tú Anh (Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ)

  • Từ khóa
Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng
Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng

Cần tìm kiếm các nguồn nhập khẩu với chi phí hợp lý, ổn định, và đầu tư có trọng điểm cho việc khai thác các nguồn năng lượng trong nước.