Cần Thơ hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở sớm hơn kế hoạch

Thứ 5, 27.08.2020 | 09:55:54
110 lượt xem

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ và quy định của Trung ương.

Để đạt được kết quả này, Thành ủy Cần Thơ đã chủ động cụ thể hóa và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

can tho hoan thanh dai hoi cap tren co so som hon ke hoach hinh 1
Cần Thơ hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở sớm hơn so với quy định của Trung ương.


Báo cáo tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 26/8, ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở, ngày 29/7 thành phố đã hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn kế hoạch của Thành ủy và quy định của Trung ương.

Công tác bầu cử Đại hội đảng bộ cấp trên cơ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bầu một lần đủ số lượng, đạt yêu cầu cơ cấu dự kiến; đại hội đã bầu 450 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu cơ cấu theo quy định; tỷ lệ nữ, độ tuổi trẻ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín, thiếu gương mẫu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Thành ủy Cần Thơ đã chủ động cụ thể hóa và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

can tho hoan thanh dai hoi cap tren co so som hon ke hoach hinh 2
Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ


Thành ủy Cần Thơ chọn Đảng bộ huyện Phong Điền làm điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm và chọn Đảng bộ huyện Cờ Đỏ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư với kết quả trên 98%. Báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng và được lấy ý kiến rộng rãi, xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo theo quy trình 5 bước.

“Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện là đúng quy trình, quy định trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, công tâm, theo đúng quy định của Trung ương. Nhân sự được giới thiệu đảm bảo được tiêu chuẩn, điều kiện, có tính kế thừa, cơ cấu hợp lý, được thực hiện kỹ theo quy trình 5 bước”- Ông Trần Quốc Trung cho biết thêm./.


Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

https://vov.vn/chinh-tri/dang/can-tho-hoan-thanh-dai-hoi-cap-tren-co-so-som-hon-ke-hoach-1088328.vov

  • Từ khóa
Xuất khẩu hoa quả vào Trung Quốc: Nhiều kì vọng mới
Xuất khẩu hoa quả vào Trung Quốc: Nhiều kì vọng mới

Khi Việt Nam và Trung Quốc cùng kiểm soát, khống chế tốt dịch Covid-19, kì vọng sản phẩm trái cây sẽ có nhiều bước bứt phá trong kim ngạch xuất, nhập khẩu.