Ông Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Thứ 6, 11.09.2020 | 15:01:27
164 lượt xem

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận nhiệm kỳ qua hoạt động của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hoạt động của cơ quan.

Sáng nay 11/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc tại Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thách thức, tổ chức bộ máy của cơ quan và tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản Đảng bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Ảnh: Thanh Niên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Ảnh: Thanh Niên

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết công việc hàng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội 12, tích cực chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng; thực hiện tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xác định tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đảng bộ đã xác định 5 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá. Trong đó có chỉ tiêu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và khâu đột phá: đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, bí mật thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận nhiệm kỳ qua hoạt động của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hoạt động của cơ quan.

Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt nhận thức và triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức bảo mật cho cán bộ đảng viên. Đảng bộ luôn có số tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh vượt chỉ tiêu quy định.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức điều hành công việc của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, nhiệm vụ của Đảng bộ văn phòng Trung ương rất nặng nề. Đòi hỏi mỗi cán bộ Đảng viên cần nhận thức rõ danh dự và trách nhiệm, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.”./.


Nguyên Nhung/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/ong-tran-quoc-vuong-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-van-phong-trung-uong-dang-778113.vov


  • Từ khóa
Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng
Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng

Cần tìm kiếm các nguồn nhập khẩu với chi phí hợp lý, ổn định, và đầu tư có trọng điểm cho việc khai thác các nguồn năng lượng trong nước.