Đại hội cấp trên cơ sở ở Yên Bái: Không có tình trạng nhân sự cục bộ, địa phương

Thứ 3, 15.09.2020 | 09:19:49
136 lượt xem

Nhân sự được bầu không có tình trạng cục bộ địa phương, gia đình, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy; 100% bí thư cấp huyện không phải người địa phương…

Nằm trong danh sách những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sớm nhất cả nước, Đảng bộ Yên Bái được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như những kết quả đạt được, trong đó có công tác nhân sự. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Trần Huy Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, để đạt được kết quả đó, công tác nhân sự đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng.

Ông Trần Huy Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Trần Huy Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử

PV: Công tác nhân sự đã được chuẩn bị và tổ chức thực hiện như thế nào tại các đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại Yên Bái?

Ông Trần Huy Tuấn: Để chuẩn bị, thực hiện tốt công tác nhân sự tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU về một số nội dung thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Nét mới trong công tác nhân sự nhiệm kỳ này là Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy. Chỉ đạo lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tuân thủ nghiêm túc quy trình 05 bước theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt, cho ý kiến vào phương hướng, Đề án nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc và ban hành các kết luận, nghị quyết để tổ chức thực hiện; chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh vì động cơ cá nhân nhằm làm giảm sút uy tín, danh dự của nhân sự tham gia cấp ủy.

PV: Ông có thể cho biết kết quả bầu cử đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở ở Yên Bái?

Ông Trần Huy Tuấn: Tại đại hội cấp cơ sở, đã bầu được trên 3.800 cấp ủy viên với sự tập trung, thống nhất cao, đúng với phương án nhân sự đã chuẩn bị; tỷ lệ nhân sự bầu đủ, đúng, đắc cử cao hơn hẳn nhiệm kỳ trước (chỉ có 7 cán bộ bầu chệch vị trí và không phải là nhân sự chủ chốt, giảm 29% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ đổi mới, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số đảm bảo quy định. Đặc biệt đã bố trí được 151 cán bộ đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp xã không phải người địa phương (bằng 46%).

Các đại biểu dự Đại hội bầu Ban chấp hành và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đảng bô huyện Mù Cang Chải.

Các đại biểu dự Đại hội bầu Ban chấp hành và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đảng bô huyện Mù Cang Chải.

Đối với đại hội cấp trên cơ sở, đã thực hiện việc bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại đại hội của 11/12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao; 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ cao; trong đó 41% nhân sự cấp ủy trúng cử với số phiếu tuyệt đối, nhân sự trúng cử với số phiếu thấp nhất là 92%; đặc biệt nhân sự được bầu không có tình trạng cục bộ địa phương, gia đình, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy; bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đảm bảo, tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số vượt cao so với quy định và so với nhiệm kỳ trước. 

Đã triển khai phần mềm hỗ trợ tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử tại đại hội của trên 40% đảng bộ cơ sở; kiểm phiếu trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu tại 12/12 đảng bộ cấp trên cơ sở, đảm bảo chính xác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian kiểm phiếu so với nhiệm kỳ trước. 

Đánh giá cán bộ dựa trên “sản phẩm cụ thể”

PV: Được biết, 100% nhân sự được các đại hội cấp trên cơ sở giới thiệu bầu chức danh Bí thư đều trúng cử với số phiếu rất cao?

Ông Trần Huy Tuấn: Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội của 11/12 đảng bộ cấp trên cơ sở (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh), trong đó 100% nhân sự bầu bí thư đều có tỷ phiếu bầu đạt cao (trong 11 nhân sự bí thư cấp ủy được bầu có 8 người đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối; 3 người đạt tỷ lệ trên 99%). 

Yên Bái là một trong những địa phương hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở

Yên Bái là một trong những địa phương hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở

Kết quả theo tôi đã phản ánh đúng thực chất, khách quan, chứng tỏ rằng công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng. Tại các đảng bộ, nhân sự được lựa chọn, giới thiệu giữ chức bí thư cấp ủy ngoài đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đều thực sự có tố chất, năng lực được khẳng định qua thực tiễn công tác bằng “sản phẩm cụ thể”, được đánh giá toàn diện, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, do đó đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tại các đại hội.

PV: Từ công tác nhân sự ở đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, chúng ta rút ra bài học gì cho Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới?

Ông Trần Huy Tuấn: Thứ nhất, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác nhân sự cấp ủy; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, toàn diện, sâu sát của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội.

Thứ hai, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự để xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới một cách chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan và gắn kết chặt chẽ với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó chú trọng giải quyết hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

Thứ ba, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, phân công, giới thiệu bầu cử đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm chuẩn bị một bước cho công tác bố trí nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu theo quy định.

Thứ tư, đổi mới quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với phương thức “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm căn cứ đánh giá, xếp loại và bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm; phối hợp thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy.

Thứ năm, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện, hành vi không đúng nguyên tắc, thiếu tính xây dựng hoặc đưa những thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, chưa được xác minh, kết luận liên quan đến nhân sự và công tác nhân sự; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, tránh để xảy ra tiêu cực, gây tâm tư, bức xúc không đáng có.

PV: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), trong đó có công tác nhân sự, đã được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Huy Tuấn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội và ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên

Văn kiện đại hội được chỉ đạo xây dựng gắn với quan điểm phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, thể hiện tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan Trung ương, nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh...; đến nay đã tiếp thu, hoàn chỉnh các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. 

Về công tác nhân sự, đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 làm căn cứ để luân chuyển, điều động, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ gắn với phương án nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tổng kết công tác nhân sự cấp ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX và nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự. Đến nay đã hoàn thành Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã báo cáo Trung ương phê duyệt trước khi tổ chức đại hội.

PV: Xin cảm ơn ông./.


Đinh Tuấn, Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

https://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-cap-tren-co-so-o-yen-bai-khong-co-tinh-trang-nhan-su-cuc-bo-dia-phuong-778720.vov

  • Từ khóa
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Chuyển đổi số, hoạt động thương mại điện tử tích cực giúp các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng mới từ đó gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.