Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII: Ngày làm việc thứ 3 - Bế mạc Đại hội

Chủ nhật, 27.09.2020 | 00:00:00
254 lượt xem

LSTV - Ngày 27/09/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc cuối và bế mạc Đại hội.

Trong buổi sáng các đại biểu thực hiện thảo luận tại các tổ và thảo luận tại hội trường về Văn kiện của Đại hội. Những ý kiến thảo luận đều cơ bản đồng tình nhất trí cao với những Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các Đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu và báo cáo trước Đại hội danh sách 18 đồng chí đại biểu chính chính thức tham gia Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và danh sách 02 Đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã nghe đoàn Chủ tịch cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc tham gia vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại Đại hội đã có tổng số có 63/350 đại biểu tham gia tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện. Các đại biểu đã phát biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Trong đó đối với Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ý kiến thảo luận về vấn đề: Đời sống nhân dân các tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, cần nghiên cứu, ban hành chính sách cụ thể đối với khu vực biên giới để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cần sớm nghiên cứu sửa đổi chính sách giảm nghèo, thay đổi cách thức hỗ trợ người dân để khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại Nhà nước. Về cải cách tư pháp: Nâng cao chất lượng xây dựng luật, khắc phục tình trạng một số luật không sát với thực tế. Tăng cường quản lý đối với lĩnh vực truyền thông…Về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cần đề cập sâu hơn công tác y tế dự phòng, có các giải pháp cụ thể, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng bệnh cho người dân. 

Góp ý vào Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Về phát triển kinh tế cửa khẩu: Đánh giá rõ hơn vai trò của kinh tế cửa khẩu là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Về chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: cần đánh giá rõ hơn các mô hình trang trại điển hình được triển khai có hiệu quả ở những địa chỉ cụ thể. Đề nghị đánh giá thêm việc huy động đóng góp trong dân và cộng đồng đối với việc triển khai thực hiệnểu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về phát triển du lịch: Đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể hơn về tình hình phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Về công tác quản lý, khai thác tài nguyên đất, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường: Đề nghị bổ sung đánh giá về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Một số ý kiến đề nghị: Bổ sung nội dung khai thác có hiệu quả thế mạnh kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch vào sau nội dung xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu, để khai thác có hiệu quả hạ tầng, thế mạnh kinh tế cửa khẩu, trong đó có du lịch kinh tế cửa khẩu. Quan tâm quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu, các ngành, lĩnh vực để bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp tham gia. Nghiên cứu, tham khảo, thuê tư vấn của nước ngoài về phát triển kinh tế cửa khẩu. 

Về phát triển nông, lâm nghiệp, bổ sung các giải pháp về: Tập trung phát triền các cây trồng chủ lực, cây đặc sản có thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn (Na, Hồng, Hồi, Thạch đen, quả có múi); tập trung chăn nuôi đàn trâu bò, ngựa, chăn nuôi lợn, gà với mô hình trang trại quy mô lớn. Về lâm ngiệp: chuyển sang trồng cây gỗ lớn đạt chứng chỉ SSC, với giá trị kinh tế cao. Tập trung chế biến sâu gỗ, các lâm sản ngoài gỗ, như hồi, quế; trồng dược liệu dưới tán rừng...

Đại hội đã thông qua: Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chương trình hành động gồm 5 chương trình cụ thể như: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Các Đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVII đã đọc Diễn văn Bế mạc Đại hội. Đồng chí Bí thư đã đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đ/c Lâm Thị Phương thanh: Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực. Đồng chí Bí thư đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng Nhà nước và sự ủng hộ của các bộ ban ngành trung ương cũng như những đóng góp của địa phương cho thành công của Đại hội.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp. Với chủ đề: “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; Xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quang Đồng - Vũ Anh (Đài PTTH Lạng Sơn)

  • Từ khóa