300 đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ 2, 19.10.2020 | 15:17:44
118 lượt xem

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Đây là thông tin được lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho biết tại buổi họp báo diễn ra sáng nay 19/10.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vietnamnet

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vietnamnet

Đại hội có chủ đề “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.”

Dự đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương sẽ có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 8,2 vạn đảng viên của gần 6.000 chi bộ thuộc 61 đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt.

Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Về phương hướng của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ khối các cơ quan trung ương trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đỗi ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.


Nguyên Nhung/VOV1

https://vov.vn/chinh-tri/300-dai-bieu-du-dai-hoi-xiii-dang-bo-khoi-cac-co-quan-trung-uong-787233.vov

  • Từ khóa