Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3, 20.10.2020 | 00:00:00
236 lượt xem

Ngày 20/10/2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, sở được tỉnh giao 159 nhiệm vụ, đã giải quyết, phúc đáp được 144  nhiệm vụ, tiếp tục giải quyết 15 nhiệm vụ trong hạn; tiếp nhận 379 hồ sơ qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, sở giải quyết đúng hạn và trước hạn được 340 hồ sơ, còn lại 39 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết. Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận gần 27.000 hồ sơ, đã giải quyết hơn 25.000 và đang tiếp tục giải quyết hơn 1.000 hồ sơ. Về lĩnh vực đất đai, Sở đã  hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn; cấp hơn 13.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… 9 nhiệm vụ trọng tâm của sở được UBND tỉnh giao được triển khai tích cực và có hiệu quả, dự kiến sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời đề xuất những giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Sở tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Sở cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký, nhiệm vụ tỉnh giao năm 2020. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ công tác hướng dẫn, đôn đốc, xây dựng, lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường của một số huyện trên địa bàn; khẩn trương triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, thẩm định, xác định tên dự án sử dụng đất để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, Sở cần chủ động rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đảm bảo xử lý đúng hạn, trọng tâm là rà soát thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.


ĐỖ HOẠT-PHƯƠNG DUNG/baolangson

http://baolangson.vn/kinh-te/318880-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-so-tai-nguyen-va-moi-truong.html

  • Từ khóa