Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Thứ 6, 27.11.2020 | 15:09:07
242 lượt xem

5 năm qua, ngành Xây dựng hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

5 năm qua, ngành Xây dựng hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời tổ chức, phát động các phong trào thi đua của ngành Xây dựng: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”…

Nội dung các phong trào thi đua bám sát phương châm hành động của Chính phủ và nhiệm vụ của ngành Xây dựng. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, với hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua đã có: 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, hơn 8.000 nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hơn 500 đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức và phương pháp; Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua liên kết, theo đợt, theo chuyên đề bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu đã đạt được của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong 5 năm qua. Đề nghị Ngành xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Đồng thời công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn Ngành và từng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về quy hoạch và kiến trúc. Trong đó, cần hướng đến xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc dân tộc rõ rệt, phù hợp với từng vùng, miền. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có bản sắc; đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển bứt phá, phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, ổn định, minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai. Bên cạnh đó, phải coi việc phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, trong đó cần hoàn thành sớm và dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công. Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (kể cả nghiên cứu kiến trúc kỹ thuật nhà ở vùng thường xuyên bão lũ nhằm hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân vùng lũ”

Phó Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Xây dựng sẽ tiếp tục hăng say, nhiệt huyết, nỗ lực lao động, cống hiến với khí thế mới, quyết tâm mới và nhiều cách làm mới, tiếp tục gặt hái nhiều thành công, để có thêm nhiều chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển đất nước../.


Việt Cường/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-nganh-xay-dung-820331.vov

  • Từ khóa
Kiểm tra hành vi tăng giá thuê tàu và container xuất khẩu
Kiểm tra hành vi tăng giá thuê tàu và container xuất khẩu

Chính phủ yêu cầu kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tăng giá thuê tàu và container (nếu có).