Văn nghệ sĩ tin tưởng thành công của Đại hội XIII thúc đẩy VHNT phát triển lên tầm cao mới

Chủ nhật, 31.01.2021 | 10:13:01
178 lượt xem

Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội với thật nhiều hy vọng về tương lai tươi đẹp, thành công của Đại hội Đảng  với đội ngũ những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đầy đủ tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao sẽ đưa đất nước ngày cảng phát triển nhanh chóng, bền vững và tiến bộ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong niềm phấn khởi đó, giới văn nghệ sĩ cả nước bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng và tin tưởng Đảng và Nhà Nước ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, cởi mở mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.


NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng

Mỗi một kỳ Đại hội, toàn thể người dân cả nước đều háo hức, chờ đợi bởi đây là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng của dân tộc, vì thế tôi cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng Đại hội Đảng thành công, lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp của Đảng, của đất nước phát triển. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần trực thuộc Nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Vì thế người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, đồng cảm, chia sẻ với văn nghệ sĩ nhưng làm thế nào để truyền đạt được Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ đồng thời khuyến khích, khơi dậy trong họ niềm khao khát sáng tạo, cống hiến. Đó là trách nhiệm của công tác Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. 

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Đảng và Nhà nước vẫn có những khoản kinh phí nhất định nhằm hỗ trợ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ở các tỉnh thành và địa phương hoạt động và sáng tạo. Chúng ta cũng vừa trải qua 1 năm đầy biến động do đại dịch Covid -19 và hiện nay tình hình về dịch bệnh này vẫn còn rất phức tạp cho nên cũng cần có một cách thức cụ thể và phù hợp với thực tế để triển khai hiệu quả đến từng địa phương. Tôi hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao, thiết thực của Đảng và Nhà nước, trong năm nay các hoạt động văn hoá nghệ thuật nước nhà sẽ khởi sắc. 


Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một trang mới cho đất nước nói chung và nền Mỹ thuật Việt Nam nói riêng

Từ năm 1986 đến nay, đường lối Văn hoá văn nghệ của Đảng ta ở từng thời kỳ một đều có những bước điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi rất nhanh của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. Có thể thấy rằng sau năm 1986, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị rồi Nghị quyết 23, Nghị quyết 33, qua từng chặng một đều thấy rằng Đảng ta luôn hiểu rõ xu thế phát triển của nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đường lối văn nghệ của Đảng bao giờ cũng đáp ứng kịp thời với bối cảnh, xu thế thay đổi của cả nền văn học nghệ thuật, trong đó có nền Mỹ thuật Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một mốc son hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Sau 35 năm Đổi mới thì chúng ta đang đứng trước thập niên hết sức quan trọng của đất nước, dân tộc. Không khí của Đổi mới lại ùa lên. Không chỉ giới văn học nghệ thuật Việt Nam mà nhân dân ta cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi rằng Đại hội XIII sẽ là một nhiệm kỳ quan trọng trước thập niên bản lề. Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tâm, sáng suốt của Đảng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII này, trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta sẽ thấy như một cuộc chuyển giao thế hệ, cho một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, tài năng, vì nhân dân, đất nước, gánh trên vai trách nhiệm mới trước sứ mệnh mới của Đảng ta. Có thể nói ngọn cờ mà Đảng ta dẫn dắt dân tộc vẫn được tiếp tục được những thế hệ sau kế thừa. 

Với riêng giới mỹ thuật, chúng tôi hy vọng mỹ thuật Việt Nam cũng bước vào cuộc đổi mới lần thứ hai. Những năm gần đây, đời sống mỹ thuật đã sôi động trở lại, các họa sĩ, nhất là những họa sĩ trẻ kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước. Trong nỗ lực cách tân từng cá nhân cũng có nỗ lực chung để tạo nên thời kỳ mới của mỹ thuật. Chúng ta tin rằng câu chuyện của thế hệ mới với con mắt mới, người Việt mới chắc chắn sẽ mang lại niềm hy vọng mới cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam, trong đó có mỹ thuật. 

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi gắm niềm tin Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo văn hoá đủ đức, đủ tài, am tường, thấu hiểu văn nghệ sĩ 

Là một đảng viên gần 50 tuổi Đảng, tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Trải qua bao nhiêu năm đến nay, từ khi chúng ta hoà bình, đổi mới, với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước tiến lên, phát triển, đời sống nhân dân được no đủ. Giai đoạn gần đây nhất, trong quá trình phát triển, chúng ta đã tiến hành đấu tranh rất nhiều với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong Nhà nước. Tôi kỳ vọng trong Đại hội này, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hy vọng, hoạch định, phát biểu rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn ra các đảng viên ưu tú, những nhân tài thật sự, những người có đức, có tài, đoàn kết, lãnh đạo Đảng, nhân dân, đất nước. Là văn nghệ sĩ, tôi cũng kỳ vọng, đề nghị các đồng chí chọn lựa ra những lãnh đạo văn hoá quan tâm, gần gũi và trình độ, am tường nhất định đối với văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra môi trường mới kích thích sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện

Cùng với các tầng lớp nhân dân, giới Văn nghệ sĩ Thủ đô và cả nước đều kì vọng và đặt niềm tin chính trị sâu sắc vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà khởi nguồn là “Xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” như trong các văn kiện quan trọng của Đại hội đã thể hiện quyết tâm: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước...”. Tham gia vào công cuộc này là thiên chức, là sứ mệnh, là trách niệm công dân của các nhà văn trước Tổ quốc. 

Đối với Đại hội, mỗi người đều có những vấn đề riêng để quan tâm sâu hơn trong tổng thể những vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chống tham nhũng, vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồi mới,  giữ được truyền thống, bản sắc, vấn đề hội nhập, vấn đề quan ngại khi đạo đức xuống cấp... Song có một vấn đề chung nhất mà mọi người đều mong mỏi, tin tưởng vào sự thành công: đó là Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, sẽ đề ra những đường hướng, quyết sách, đúng đắn và chuẩn xác để đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới trong kỉ nguyên của hội nhập toàn diện và phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra được một Ban chấp hành chất lượng với những gương mặt tiêu biểu, sáng giá, có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, trong đó có việc tạo môi trường mới với đầy đủ những yếu tố kích thích sự sáng tạo của văn học nghệ thuật, khát khao cống hiến, vươn tới những đỉnh cao. 

Điều mà các nhà văn Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng mong muốn phấn đấu có những tác phẩm mang tầm vóc thời đại mà ở đó kết tinh tài năng và tâm huyết của nhà văn thông qua các hình tượng nghệ thuật độc đáo chinh phục lòng người, mang đầy đủ các hệ giá trị, các chuẩn mực giá trị và môi trường văn hóa lành mạnh. Từ đó nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động văn học theo hướng chuyên nghiệp để văn học nghệ thuật thực sự trở thành một động lực tinh thần của toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thiện đất nước, hoàn thiện con người, hướng tới một quốc gia thịnh vượng.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ

Hiến pháp 2013, Điều lệ Đảng hiện hành đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Văn nghệ cũng chịu sự lãnh đạo này. Ngay từ năm 1953, Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Cho đến Đại hội XIII, và mãi mãi, về sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ - cũng như các lĩnh vực khác – mà lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện là một nguyên tắc không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, do yêu cầu khách quan của sự phát triển mà phương thức, hình thức trong sự lãnh đạo có sự thay đổi phù hợp. Các cơ chế, chính sách, đường lối cũng rất linh hoạt.

Một quá trình dài trong Đổi mới, văn nghệ luôn có sự lãnh đạo của Đảng, các nhà nghệ sĩ đã được trang bị cho mình một định hướng tốt; đã có những kinh nghiệm thành công và thất bại. Tôi tin rằng nhiều ấp ủ đã chín. Nhiều mầm mống kỳ diệu đã hình thành. Tài năng Việt được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Trên lĩnh vực truyền thống là văn nghệ, nhất định sẽ có những tài năng vượt trội xuất hiện trong thời gian tới. Tôi cũng hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng luật, bằng những chính sách cụ thể có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ; các văn nghệ sĩ mạnh mẽ dấn thân vào đời sống, hiểu sâu hơn tâm hồn, ý chí người Việt – cả trẻ lẫn già để vẽ nên những bức tranh huyền diệu về cuộc sống hôm nay; khi đất nước đang bứt mình khỏi ngàn xưa để bay tới những chân trời mới nhưng không làm mất đi tiếng Việt, hồn Việt tinh hoa./.


Hạnh Lê/VOV.VN

https://vov.vn/van-hoa/van-nghe-si-tin-tuong-thanh-cong-cua-dai-hoi-xiii-thuc-day-vhnt-phat-trien-len-tam-cao-moi-834193.vov

  • Từ khóa
Vì sao vẫn có những DN "đứng vững" trong dịch Covid 19?
Vì sao vẫn có những DN "đứng vững" trong dịch Covid 19?

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc rút khỏi thị trường, thì có những doanh nghiệp đã linh hoạt, chủ động thích ứng với bối cảnh mới để vượt qua khó khăn.