Thủ tướng: Chính quyền đô thị cũng phải phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ 3, 02.03.2021 | 08:01:43
192 lượt xem

Về nguyên tắc, Thủ tướng nêu rõ, các tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Chiều nay, 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng. Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, mô hình chính quyền đô thị được triển khai tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ đã phối hợp với hai thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

Sau khi các bộ, ngành nêu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị. Như với Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập với 1,1 triệu dân, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra là phải sớm có Nghị định hướng dẫn các Nghị quyết của Quốc hội để làm cơ sở tổ chức bộ máy. Đây cũng là đòi hỏi của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp hôm nay, các bộ, ngành, các thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định để trình Chính phủ xem xét ban hành, để Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình mới, phục vụ công tác bầu cử hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Còn về cơ chế đặc thù cho Thành phố Thủ Đức, Thủ tướng giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp cùng các bộ đề xuất.

Về nguyên tắc, Thủ tướng nêu rõ, các tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Từ việc thí điểm áp dụng mô hình mới, hai Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của UBND và Chủ tịch UBND Thành phố, phù hợp với đổi mới tổ chức hoạt động của quận, phường, theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Yêu cầu nữa Thủ tướng nêu ra là thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là bộ máy hướng về người dân, nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, thuận lợi hơn cho người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, dù cho nguyên tắc hoạt động là gì thì thì bộ máy đó, các đảng viên, cán bộ, công chức cũng phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. 

Về nội dung dự thảo các Nghị định, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu một số vấn đề, trong đó có vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND quận, phường khi không tổ chức HĐND; thống nhất quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận, phường. Cần làm rõ vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; thực hiện chế độ thủ trưởng nhưng không được lạm quyền. Do đó phải có cơ chế giám sát, thảo luận các vấn đề quan trọng của quận và phường. Trong vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, vai trò của HĐND Thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp ủy Đảng là rất quan trọng.

Khi hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng cần chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức UBND quận, phường, bảo đảm phù hợp quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội, trong đó cần tiếp thu góp ý của nhiều thành viên dự họp và bộ, ngành về việc đưa đại diện các cơ quan công an, quân sự trở thành thành viên của UBND để đảm bảo chính quyền thực hiện tốt hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

 

Vũ Dũng/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chinh-quyen-do-thi-cung-phai-phuc-vu-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-840261.vov

  • Từ khóa