10/3 bắt đầu giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Thứ 2, 08.03.2021 | 15:32:36
187 lượt xem

UB Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đợt giám sát đầu tiên bắt đầu từ 10/3.

Theo đó, nội dung giám sát, kiểm tra bao gồm việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan, việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử, việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử.

Ba việc lớn này gồm rất nhiều công việc cụ thể theo tiến độ, trong đó có tổ chức tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, công bố danh sách những người ứng cử, tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

10/3 bắt đầu giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội - 1

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được niêm yết công khai để cử tri nghiên cứu, giám sát.

Về hình thức, bên cạnh việc nghe Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp, UB Thường vụ Quốc hội còn thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử tại các địa phương.

Các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên UB Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp.

Dự kiến, hoạt động giám sát chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giám sát đợt 1 dự kiến tiến hành từ 10/3 đến 18/3/2021. Nội dung giám sát gồm: việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử); về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đợt 1 còn có nội dung giám sát về tình hình triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử ở địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử, nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

Theo kế hoạch, giám sát đợt 2 diễn ra từ 1-14/4/2021.

Nội dung giám sát bao gồm: việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đợt này cũng giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ; việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; việc chia khu vực bỏ phiếu; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người  ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nội dung giám sát đợt 2 còn có công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử; những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Giám sát đợt 3 được thực hiện từ ngày 2 - 20/5/ 2021.

Nội dung giám sát là việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Đối  tượng giám sát đợt cuối còn có công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử; những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Theo tiến độ, 17h ngày 14/3/2021 sẽ kết thúc xem xét việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND khóa mới.


Phương Thảo/Dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/103-bat-dau-giam-sat-viec-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-20210308105504044.htm

  • Từ khóa
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Thuận lợi lắm nhưng gian nan cũng nhiều
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Thuận lợi lắm nhưng gian nan cũng nhiều

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi.