UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2021 (kỳ I)

Thứ 6, 19.03.2021 | 00:00:00
246 lượt xem

Ngày 18/3/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021 (kỳ I).

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối 7 nội dung quan trọng do 5 đơn vị trình.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Trong quý I/2021, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt kế hoạch đề ra; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 820 triệu USD, đạt 26,6% kế hoạch, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; hoạt động du lịch đã khởi sắc trở lại. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững;…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và ý kiến của đại diện các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của các cấp, ngành trong quý I/2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; hoàn thành việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến về các dự thảo: Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục, trình độ chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với 2 nội dung này, qua nghe thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp cần nêu rõ mục tiêu cụ thể, đặc biệt là việc thực hiện từng dự án trong từng giai đoạn.

Còn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục, trình độ chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025, cơ quan soạn thảo cần điều chỉnh tiêu chí về trình độ khuyến khích đào tạo và thực hiện thu hút; nghiên cứu, bổ sung danh mục khuyến khích đào tạo đối với cơ quan văn phòng UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo 2 dự thảo này hoàn thiện trong tháng 3/2021.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với một số nội dung trong dự thảo, tuy vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu các quy định của Nhà nước về lĩnh vực này, cũng như tổng hợp ý kiến của các ngành, các huyện, thành phố để hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trước khi ký ban hành.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua: dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TU, ngày 18/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021 – 2022; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.


TRÍ DŨNG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/410044-ubnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-3-2021-ky-i.html

  • Từ khóa