Các tổ chức quốc tế chúc mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn

Thứ 6, 26.03.2021 | 15:06:20
160 lượt xem

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), 26 tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng tổ chức Đoàn và hơn 6,5 triệu đoàn viên trên chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Xin lược trích một số lời chúc mừng từ bạn bè quốc tế gửi tới T.Ư Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đại diện các cơ quan về thanh niên trong khu vực ASEAN.

"Chúng tôi luôn có một niềm tin sâu sắc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh anh em sẽ tiếp tục giành những thành quả mới to lớn hơn trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và thực hiện lời dạy đối với thế hệ trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh em.

Bằng sự đoàn kết tạo nên sức mạnh, tinh thần nghiên cứu sáng tạo, các đồng chí sẽ đạt được mục tiêu quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và trở thành đất nước phát triển vào giữa thế kỷ 21 theo hướng xã hội chủ nghĩa".

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

"90 năm qua, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đoàn kết, dẫn dắt thanh niên Việt Nam phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp vĩ đại giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển đất nước và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên".

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

"Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực và thành tựu mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đóng góp cho đất nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì lợi ích chung của hai dân tộc, nhân dân và tuổi trẻ hai nước".

Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

"Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai đất nước chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19. Chúng ta đảm nhận những nhiệm vụ mới dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của hai Đảng, dẫu có khó khăn nhưng quan trọng nhất là tiếp tục củng cố chủ nghĩa xã hội, trong đó thanh niên có vai trò chủ đạo, kế tục lý tưởng của các thế hệ lịch sử.

Chúng tôi tin chắc rằng, với tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, thanh niên và nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đóng góp cho tương lai của đất nước hướng tới một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hiện đại ở giữa thế kỷ này. Với lý tưởng của Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Chủ tịch Díaz-Canel và Đảng Cộng sản Cuba, xin khẳng định với các đồng chí tình đoàn kết và sự đồng hành trên công cuộc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho hai dân tộc anh em chúng ta".

Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba

"Trong 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đoàn kết các tầng lớp thanh niên chung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, động viên thanh niên quán triệt đường lối và chính sách của Đảng, giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới và hiện đại hóa đất nước".

Đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Kim Nhật Thành

Đã 90 năm kể từ ngày 26-3-1931, khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập. Chúng tôi tự hào chia sẻ lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược cùng với các đồng chí Việt Nam. Lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm của nhân dân Việt Nam là biểu tượng cho tuổi trẻ thế giới. Không ai có thể phủ nhận vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với thanh niên Việt Nam trong cuộc giải phóng, thống nhất đất nước Việt Nam.

Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới

"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của 6,5 triệu thanh niên Việt Nam cũng như trong quan hệ song phương của hai nước ta. Quan hệ song phương đó được xây dựng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống. Tình cảm anh em gắn bó, tình hữu nghị và lòng trung thành với lý tưởng chung giữa nhân dân hai nước đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ của hai nước sẽ tiếp bước hành trình lịch sử đó".

Cơ quan LB Nga về Công tác thanh niên

"Thanh niên Việt Nam đang liên tiếp tạo ra sự thay đổi với những sản phẩm, phát minh mới. Trong quá trình hợp tác với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn một mạng lưới thành phố sáng tạo sẽ được triển khai trên khắp Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng, giới trẻ Việt Nam nói chung đóng vai trò rất vai trò quan trọng trong đó. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng về một mối quan hệ gắn bó ngày càng mật thiết giữa UNESCO và tổ chức Đoàn trong tương lai. Đó là một mối quan hệ đối tác sâu sắc, ngày càng phát triển với mục tiêu chung là thanh niên Việt Nam. Xin chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Việt Nam


LINH PHAN/nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-to-chuc-quoc-te-chuc-mung-ky-niem-90-nam-thanh-lap-doan-639819/

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.