Quốc hội thông qua miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Thứ 3, 06.04.2021 | 14:44:33
94 lượt xem

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh

Sáng 6-4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước. Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, 451/452 đại biểu có mặt tán thành, chiếm tỷ lệ 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua, ngày 6-4-2021.

Tiếp theo chương trình kỳ họp, trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. 

Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước.


Theo nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-mien-nhiem-pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-641071/

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.