Tập trung cao độ thực hiện “mục tiêu kép”

Thứ 6, 11.06.2021 | 15:01:25
138 lượt xem

Hôm nay (11/6), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021 (kỳ I).

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối 6 nội dung quan trọng do 6 đơn vị trình. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Theo dự thảo, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh ổn định. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,23%; dịch vụ tăng 7,2%… Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai tích cực, hiệu quả…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu, ngành, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong nửa cuối năm 2021, các cấp, ngành tiếp tục tập trung triển khai linh hoạt các biện pháp nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19; tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công 2021; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh; triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021- 2025) tỉnh Lạng Sơn…

Phiên họp cũng tập trung thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

Dự thảo đã đề ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đó là: cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đào tạo sau đại học trên 8%; cán bộ, công chức có trình độ đại học trên 85%; viên chức có trình độ đại học trên 70%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học đạt 82%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên đạt 25%; đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phụ trách công nghệ thông tin, có thể sử dụng khai thác có hiệu quả Chính quyền điện tử của tỉnh;…

Để thực hiện các mục tiêu đó, dự thảo đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo định hướng phát triển nguồn nhân lực; thực hiện rà soát, ban hành cơ chế, chính sách mới; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Chỉ đạo về nội dung này, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thực tế, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh còn một số hạn chế, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh còn thấp… Do vậy, cần thiết phải tham mưu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu cơ cấu lại dự thảo cho ngắn gọn, đồng thời tập trung vào những giải pháp cụ thể. Trong đó cần đề ra lộ trình thực hiện cho từng mục tiêu cụ thể; các mục tiêu cần phải bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng xu thế phát triển chung của Việt Nam và thế giới. Cơ quan soạn thảo hoàn thiện các nội dung, trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại kỳ họp tới.

Trong chương trình, phiên họp đã xem xét một số nội dung: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Đối với các nội dung này, qua nghe báo cáo và thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để khẩn trương hoàn thiện dự thảo.


TRÍ DŨNG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/428057-tap-trung-cao-do-thuc-hien-muc-tieu-kep.html

  • Từ khóa
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Samsung Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Samsung Việt Nam

Ngày 14/6, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam do ông Choj Jooho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn.