Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, cách thức triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo

Thứ 6, 30.07.2021 | 08:47:26
327 lượt xem

Sáng 29/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh; kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại…; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt các công tác: nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền miệng; giáo dục lý luận chính trị; công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ… Qua đó, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, đồng chí nhấn mạnh: Hệ thống tuyên giáo cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, cách thức triển khai các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Hệ thống tuyên giáo cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn dân để phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động dự báo tình hình, nắm bắt dư luận và định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả mạo, sai sự thật; chủ động tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2021 trên lĩnh vực tuyên giáo; nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả trên các kênh thông tin, đặc biệt là trên báo chí, văn học – nghệ thuật.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp và  chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải quyết.

VŨ NHƯ PHONG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/438309-tiep-tuc-nghien-cuu-doi-moi-manh-me-noi-dung-phuong-thuc-cach-thuc-trien-khai-nhiem-vu-tren-tat-ca-cac-linh-vuc-cua-cong-tac-tuyen-giao.html

  • Từ khóa
Xây dựng nông thôn mới ở Hợp Thành: Quyết tâm vượt khó
Xây dựng nông thôn mới ở Hợp Thành: Quyết tâm vượt khó

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.