Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021

Thứ 3, 12.10.2021 | 14:58:10
350 lượt xem

Chiều 11/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy luôn bám sát chương trình làm việc của cấp ủy, tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021; xây dựng và trình ban hành 2 chỉ thị, 2 đề án, các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm chất lượng và yêu cầu; tham mưu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy trình, quy định, trong đó đã có một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng,…

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cử 310 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương tổ chức; phối hợp tổ chức 12 lớp trung cấp lý luận chính trị với 769 học viên;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nêu khó khăn, vướng mắc và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như: việc thực hiện quy định, hướng dẫn về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử còn gặp nhiều khó khăn; danh mục tài liệu trong hồ sơ cán bộ, công chức còn nhiều yêu cầu và chưa có hướng dẫn cụ thể; khó khăn trong việc thành lập mới tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên còn bị gián đoạn;…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần quan tâm, tích cực triển khai thực hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo và có hiệu quả.

Đồng thời, nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021 đó là: tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; việc xây dựng và tổ chức quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, quyết định phê duyệt các nhiệm vụ năm 2022;…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị đã ủng hộ được gần 19 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.


LIỄU CHANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/454227-giao-ban-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-9-thang-dau-nam-2021.html

  • Từ khóa