Thủ tướng: Cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng

Thứ 5, 02.12.2021 | 14:32:18
177 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Chiều ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, định hướng lớn trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã chi hơn 2.590 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 5,09%, song do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III nên 9 tháng đầu năm giảm 1,25%. Đến nay, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh nhanh, hiệu quả, đồng thời từng bước nới lỏng một số hoạt động thiết yếu của xã hội, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh…

Thủ tướng: Cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất sau Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, vận động nhân dân được làm tốt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội rất được coi trọng, nhất là việc xây dựng hạ tầng y tế và giáo dục đạt nhiều kết quả, vượt các tiêu chí chung của cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Đà Nẵng tăng trưởng không cao do các lý do khách quan và chủ quan, như việc xử lý các vấn đề tồn đọng mất nhiều thời gian; chưa tìm ra động lực phát triển mới; dịch bệnh tác động mạnh tới khu vực dịch vụ vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng. Mặt khác, dịch bệnh cũng cho thấy cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng chưa hợp lý, quy mô còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành phải cùng nhau chung tay, chung sức, tìm cách tháo gỡ cho Đà Nẵng trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tạo thuận lợi nhất cho người dân và sự phát triển. Việc nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ ngành thì phải làm ngay, những đề xuất nào hợp lý nhưng vượt quá quy định thì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong thời gian tới. Trước hết, Đà Nẵng cùng các bộ ngành tập trung triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, truyền thống đổi mới, sáng tạo, vươn lên khắc phục khó khăn, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"…

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, trước hết phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục các bất cập, tồn tại, hạn chế.

Phải kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, trên cơ sở đó phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh diện tích hẹp, nguồn lực hạn chế, Đà Nẵng cần đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, lựa chọn trọng tâm trọng điểm, tìm ra động lực phát triển mới. Thủ tướng gợi ý một số hướng đi như cùng với phát triển dịch vụ, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trên các lĩnh vực. Rà soát lại, xây dựng các quy hoạch, cùng các bộ, ngành, địa phương tính toán không gian phát triển trên cơ sở bài toán tổng thể lợi ích quốc gia.

Cùng với đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng cho y tế, giáo dục); quan tâm  phát triển văn hóa, xã hội, công nghiệp văn hóa, giải trí đi đôi với phát triển du lịch.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội với vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của Đà Nẵng; khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm những vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển thành phố.


Quang Phong/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-co-cau-lai-nen-kinh-te-da-nang-20211202073343716.htm

  • Từ khóa