Hội nghị trực tuyến góp ý vào báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26

Thứ 5, 20.01.2022 | 08:00:45
357 lượt xem

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26) tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý hoàn thiện về báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện nghị quyết.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp được duy trì khá cao, giai đoạn 2008 – 2020 tăng trưởng trung bình đạt 2,92%/năm. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất, chuyển mạnh theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của mỗi địa phương và vùng miền trên cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều là 13,5%, đến năm 2020, chỉ còn khoảng 4,2%. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gấp 4,5 lần trong giai đoạn 2008 – 2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết còn một số hạn chế, bất cập.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, tăng trưởng ổn định theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích trồng trọt tăng gấp 2,24 lần so với năm 2008. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện, thu nhập người nông dân tăng 3,6 lần so với năm 2008. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện đồng bộ và tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét. Bình quân 1 xã đạt 12,97 tiêu chí, tăng 10,33 tiêu chí so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,34% (đầu năm 2011) xuống con 7,88% (năm 2020).

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 26 và đóng góp một số nội dung tập trung vào các vấn đề như: đánh giá tổng quát thành tựu đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết 26; đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là duy trì tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) ngành nông nghiệp khoảng 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5 – 6%/năm; tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành cường quốc về nông nghiệp trên thế giới… Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị liên quan đến các chính sách, giải pháp thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Thời gian qua, Nghị quyết 26 đã đi vào thực tiễn đời sống, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành, địa phương tại hội nghị là những ý kiến thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm rõ hơn các kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị Quyết 26 tại các địa phương.

Đồng chí đề nghị: Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổ biên tập chắt lọc, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 26 để trình Bộ Chính trị, Bán Chấp hành Trung ương trong thời gian tới. Đồng thời, các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng và có tính khả thi cao để tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


HỒ DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/476149-hoi-nghi-truc-tuyen-gop-y-vao-bao-cao-tong-ket-thuc-hien-nghi-quyet-26.html

  • Từ khóa