Trung ương bàn việc lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Thứ 3, 10.05.2022 | 11:30:22
323 lượt xem

Trong ngày làm việc thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 9/5, thông báo về nội dung ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về Đề án Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung ương bàn việc lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh - 1

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (Ảnh: Nhật Bắc).

Văn phòng Trung ương Đảng cũng thông tin, 15h30, Bộ Chính trị họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương đã thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp thu, hoàn thiện Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Qua góp ý xây dựng Đề án, đã có tất cả 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", Tổng Bí thư nói.

Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, quyết định về những kiến nghị, đề xuất nêu trong tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Quang Phong/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/trung-uong-ban-viec-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-cap-tinh-20220509181707012.htm

  • Từ khóa