Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Lộc Bình: Phát huy vai trò các tổ công tác

Thứ 4, 18.05.2022 | 08:51:07
395 lượt xem

Cuối năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã thành lập các tổ công tác để phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác đã phát huy vai trò trong định hướng nội dung, gợi mở các vấn đề… góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từng bước xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay Đảng bộ huyện Lộc Bình có 32 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trước đây, việc sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề của các chi bộ này còn một số hạn chế như: nhiều đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chi bộ gộp chung với sinh hoạt chuyên môn; thời gian sinh hoạt không đảm bảo; nội dung sinh hoạt còn chung chung, không đề ra được những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ…

Tổ công tác số 1 dự sinh hoạt tại Chi bộ Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

Trước những hạn chế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1777-QĐ/HU ngày 24/12/2021 về thành lập tổ công tác của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Theo đó 5 tổ công tác được thành lập gồm lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy, mỗi tổ có 4 hoặc 5 thành viên. Theo quyết định phân công, mỗi tổ được giao phụ trách 6 chi bộ. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 cho biết: Tổ được giao phụ trách các chi bộ: Bảo hiểm xã hội; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Phòng Kinh tế -Hạ tầng; Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Hợp tác xã Tiến Đạt. Năm 2021 về trước, một số chi bộ thường lồng ghép sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn, chấm điểm sinh hoạt chưa sát với khung theo quy định… Khi dự sinh hoạt, tổ công tác đã trực tiếp định hướng tổ chức sinh hoạt chỉ bàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khuyến khích các đảng viên tăng cường phát biểu, nêu ý kiến… nhằm tạo không khí dân chủ. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt, tổ công tác đều tổng hợp các ý kiến, phản ánh, nội dung… để kịp thời báo cáo cấp trên.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, các thành viên của 5 tổ công tác đã dự trên 50 cuộc sinh hoạt tại các chi bộ được phân công. Tại đây, mỗi thành viên đều đưa ra những nhận xét, đánh giá đối với việc thực hiện sinh hoạt của các chi bộ, gợi mở, định hướng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm chi bộ cần triển khai.

Bà Phạm Minh Huệ, Bí thư Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, chi ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề và đồng gửi đến các thành viên tổ công tác phụ trách. Sau mỗi cuộc họp, chi bộ đều nhận được những ý kiến góp ý của các thành viên tổ công tác. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã tổ chức được 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề về các nội dung: công tác cán bộ, các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam… Các cuộc sinh hoạt thu hút sự quan tâm của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dự kiến từ nay đến cuối năm, chi bộ sẽ tổ chức thêm 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề liên quan đến công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, sự kiện chính trị…

Theo đánh giá của các tổ công tác, những hạn chế trước đây về sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã phần nào được khắc phục. Đơn cử như các cuộc sinh hoạt chi bộ đã được tách riêng biệt với các cuộc họp chuyên môn, nội dung chỉ tập trung trao đổi, bàn giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Đồng thời việc duy trì nề nếp sinh hoạt luôn đảm bảo, nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề luôn gắn với tình hình cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tiếp tục theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác cũng như chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời yêu cầu các tổ báo cáo định kỳ để theo dõi sát sao, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

“Qua theo dõi, đánh giá nhận thấy, các thành viên của 5 tổ công tác đều phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của tổ công tác đã góp phần khắc phục được những hạn chế trước đây của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, số điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đều đạt từ 85 điểm trở lên. Qua đây góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Ông Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Bình


MAI CHI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/500271-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-o-loc-binh-phat-huy-vai-tro-cac-to-cong-tac.html

  • Từ khóa