Việt Nam và Lào phối hợp tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 4, 22.06.2022 | 14:32:23
230 lượt xem

Sáng 22/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp lần thứ 27 giữa Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Lào đã họp bàn về việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh.

Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Lào ký biên bản làm việc. 

Về phía Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt làm trưởng đoàn. Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban làm trưởng đoàn công tác phía Lào.

Đối với kết quả thực hiện biên bản lần thứ 26 (ngày 14/7/2021) về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2021-2022, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực. 

Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ. 

Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh. 

Tại kỳ họp, hai bên đã ký biên bản làm việc với nội dung về thống nhất tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh.

Hai bên chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, đánh giá sự phối hợp của Ban Công tác đặc biệt của địa phương hai bên.


Quang Quý/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/viet-nam-va-lao-phoi-hop-tiep-tuc-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-702265/

  • Từ khóa