Tổng kết Quy định 228 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Thứ 4, 06.07.2022 | 09:00:55
303 lượt xem

Sáng 5/7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Quy định 228 ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, góp ý vào dự thảo mới thay thế Quy định 228.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quy định 228 gồm 6 điều với các phần chính quy định nhiệm vụ đảng viên, sinh hoạt đảng, việc thành lập tổ chức đảng ở nước ngoài, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trong nước.

Dự thảo báo cáo đánh giá, qua 8 năm triển khai, Quy định 228 góp phần đưa công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đi vào nền nếp. Việc tiếp nhận, bố trí sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ. Đảng viên được bố trí sinh hoạt đảng trong 6 loại hình chi bộ theo đối tượng. Đa số đảng viên ra nước ngoài đều chấp hành nghiêm Quy định 228, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, nêu cao ý thức kỷ luật, giữ vững quan điểm, lập trường, đạo đức lối sống, đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại.

Tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài được củng cố, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập, lao động.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực, việc triển khai Quy định cũng có những bất cập, hạn chế và cần sửa đổi, bổ sung quy định thay thế. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích bổ sung một số nội dung dự thảo báo cáo. Đồng thời đóng góp vào dự thảo quy định thay thế, trong đó, tập trung một số nội dung như: bổ sung, chỉnh sửa câu từ, bổ sung nguyên tắc trong công tác quản lý đảng viên, quy định để bao quát nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; quy định cụ thể chế độ báo cáo khi về nước của đảng viên đảm bảo yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; rà soát, bổ sung các nội dung về sinh hoạt đảng, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, đối tượng miễn sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Tỉnh ủy Lạng Sơn nhất trí với dự thảo báo cáo và dự thảo quy định mới. Các nội dung dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, toàn diện.

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo, đồng chí đã đóng góp ý kiến, bổ sung chỉnh sửa một số câu từ để quy định được chặt chẽ. Đồng thời, đề xuất một số nội dung như: kiến nghị Đảng ủy Bộ Ngoại giao nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành có văn bản chỉ đạo các cấp ủy trong nước, các cấp ủy ở nước ngoài tổ chức thực hiện, cung cấp các thông tin về thân nhân của nhân sự để các cấp ủy, tổ chức đảng trong nước thực hiện việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị của thân nhân, nhân sự phục vụ công tác cán bộ kịp thời; Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm phối hợp hướng dẫn các địa phương trong thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên công tác, học tập, lao động tại nước ngoài, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên liên hệ và nộp hồ sơ cho tổ chức đảng ngoài nước, trao đổi thông tin về tình hình đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng, sát thực của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các các bộ, ngành, địa phương tiếp tục gửi ý kiến đóng góp cho đơn vị soạn thảo. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cơ quan đơn vị, địa phương để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo và dự thảo quy định thay thế.


PHƯƠNG DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/511161-tong-ket-quy-dinh-228-cua-ban-bi-thu-ve-nhiem-vu-cua-dang-vien-va-cong-tac-quan-ly-dang-vien-o-nuoc-ngoai.html

  • Từ khóa