Ngành Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thứ 4, 06.07.2022 | 14:47:10
334 lượt xem

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2022,  ngành nội vụ đã tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật như trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 nghị quyết, 6 quyết định và đang trình 4 dự thảo nghị định…

Ngành đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm trong thực thi công vụ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021…

Từ nay đến cuối năm 2022, ngành nội vụ sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận một số nội dung như: giải pháp đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực tiễn và kinh nghiệp sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2022, toàn ngành nội vụ tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành toàn diện trên tất cả các mặt công tác, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương…

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ trung ương đến địa phương, hoàn thiện xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của công chức, viên chức; tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo – tín ngưỡng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành, nhất là thanh tra công vụ…

Tại tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ đã được ngành triển khai tích cực, trách nhiệm, chủ động theo chương trình, kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; không có nội dung công việc tồn đọng, bị nhắc nhở bằng văn bản.

Nổi bật như: tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, bồi dưỡng quản lý kinh tế cho cán bộ chủ chốt cấp xã; tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với trên 200 điểm cầu phân tích chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành năm 2021; tham mưu thực hiện tổng kết, sơ kết, thẩm định việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất kịp thời…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/511389-nganh-noi-vu-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2022.html

  • Từ khóa