Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 5, 18.08.2022 | 15:56:55
192 lượt xem

Sáng 18/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác thực hiện QCDC ở cơ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận cuộc kiểm tra tại Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo, hiện nay, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 76 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc; sở được giao 172 biên chế và 49 lao động hợp đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm theo dõi thực hiện QCDC cơ sở, gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị thực hiện tốt quy chế tiếp công dân định kỳ và giải quyết kịp thời các kiến nghị vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu ý kiến đề nghị đơn vị làm rõ hơn cách thức tổ chức triển khai thực hiện, phân tích nguyên nhân của một số hạn chế. Theo đó, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình làm rõ và kiến nghị, đề xuất Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh một số nội dung để thực hiện tốt hơn QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: Đơn vị cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo thực hiện QDCD ở cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc; tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo, kiểm tra thực hiện QCDC tại các đơn vị trực thuộc; tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai minh bạch tài chính; bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên vào quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của đơn vị; tăng cường và phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận; xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời đơn vị bổ sung thêm những kết quả đã nêu cụ thể vào báo cáo để hoàn thiện văn bản sau kiểm tra.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/520967-kiem-tra-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong.html

  • Từ khóa