Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh: Biểu quyết thông qua 12 nghị quyết

Thứ 4, 28.09.2022 | 09:29:35
538 lượt xem

Sáng 27/9, HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc cấp bách, quan trọng của địa phương về kinh tế – xã hội giữa hai kỳ họp thường lệ. Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.


Các đại biểu dự Kỳ họp

Dự họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, các sở, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII.


Quang cảnh kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

Trong chương trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến các nội dung trình, tập trung vào các nội dung: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; việc bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác để tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn toàn tỉnh…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình làm rõ thêm ý kiến các đại biểu quan tâm nêu tại kỳ họp.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết Nghị quyết trình tại Kỳ họp

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, 1 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn do chuyển công tác về Bộ Thông tin và Truyền thông.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đối với một số nghị quyết cần cụ thể hoá thêm một bước nữa như: Nghị quyết về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh, cần ban hành các mẫu hồ sơ và các văn bản liên quan để UBND các cấp, các sở, ngành thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành các hoạt động giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin để chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2022; đẩy mạnh việc đôn đốc, theo dõi và giám sát việc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm đảm bảo theo quy định của pháp luật, lắng nghe, tiếp thu và trả lời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.


Thanh Huyền - Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/529696-ky-hop-thu-muoi-hai-hdnd-tinh-bieu-quyet-thong-qua-12-nghi-quyet.html

 

  • Từ khóa