Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thứ 4, 28.09.2022 | 14:35:15
534 lượt xem

Ngày 28/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tham gia hội nghị có hơn 80 đại biểu là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cán bộ phụ trách và trực tiếp tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Theo đó, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ phổ biến một số nội dung mới của các văn bản: Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị Quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58.

Quy định số 58-QĐ/TW gồm 6 chương, 22 điều, thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị. Quy định 58-QĐ/TW có đề cập đến một số nội dung như: việc xem xét, kết nạp người có vấn đề chính trị vào đảng; việc xem xét, bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân…


Các đại biểu tham dự hội nghị 

So với Quy định 126-QĐ/TW trước đây, Quy định 58 –QĐ/TW có một số điểm mới như: bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định này; chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; lần đầu đưa vào quy định trường hợp cán bộ, đảng viên có con dâu, con rể là người nước ngoài…

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, thống nhất nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện công tác này. Qua đây, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.


Thanh Mai/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/529939-tap-huan-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo.html

 

  • Từ khóa