Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ mười

Thứ 4, 05.10.2022 | 15:48:48
408 lượt xem

Sáng 5/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười để đánh giá công tác 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong 9 tháng năm 2022, BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; tập trung hoàn thành 80% các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Các đề án của Ban Thường vụ Đảng uỷ được quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng bảo đảm yêu cầu đề ra. Việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác được các cấp uỷ quan tâm; 100% cơ sở, tổ chức chính trị – xã hội triển khai thực hiện, vượt mục tiêu đề ra; chỉ đạo tổ chức 2 đợt sinh hoạt chuyên đề đảm bảo yêu cầu.

Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp, công tác dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ chú trọng, kết nạp đảng viên mới đạt 77,77% kế hoạch năm. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được đa số cấp uỷ cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc tích cực tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác đề ra, trọng tâm tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội nhiệm kỳ bảo đảm yêu cầu, tiến độ; tích cực xây dựng công trình làm theo Bác hướng về địa bàn biên giới và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, các đại biểu đã nghe tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh khoá XIV; báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã giải quyết giữa hai kỳ họp BCH đảng bộ; báo cáo công tác tổ chức, cán bộ của Đảng uỷ quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được; một số tồn tại hạn chế; lấy ý kiến về việc đổi tên Đảng bộ Khối; công tác giáo dục cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; xin ý kiến việc sáp nhập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế vào Đảng bộ Sở Y tế; việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đề nghị: Các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng thời tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Về việc đổi tên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, BCH tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục xem xét, cụ thể hoá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/531453-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-lan-thu-muoi.html

  • Từ khóa