Hội thảo khoa học về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng tham gia công tác ở thôn, khối phố”

Thứ 4, 30.11.2022 | 08:32:05
560 lượt xem

Chiều 29/11, Thành ủy Lạng Sơn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng tham gia công tác ở thôn, khối phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”. Các đồng chí: Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông Bích Diệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội thảo.


Các đại biểu tham dự hội thảo

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các đoàn công tác để khảo sát tình hình hoạt động của tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như các cá nhân tham gia công việc ở thôn, khối phố.Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội thảo 

Trong quá trình thực hiện, các đoàn công tác đã khảo sát hơn 1.000 lượt người làm việc tại thôn, khối phố. Kết quả khảo sát đã chỉ rõ một số đặc điểm về đối tượng khảo sát; đặc điểm tổ chức của thôn, khối phố; lý do tham gia công tác thôn, khối phố, tư tưởng, thái độ, mức độ hài lòng với công việc ở thôn, khối phố; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; cơ chế, chế độ đãi ngộ…

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra thực trạng hoạt động tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng làm việc trực tiếp ở thôn, khối phố trên địa bàn. Về ưu điểm, các lực lượng tham gia công việc tại thôn, khối phố trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, khối phố còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động có lúc chưa theo kịp yêu cầu; việc chi trả chế độ bồi dưỡng đôi lúc chưa kịp thời…


Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, cho ý kiến liên quan đến các vấn đề: thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ ở thôn, khối phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận và các lực lượng tham gia công việc ở thôn, khối phố; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ khối phố; kết quả thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là khối trưởng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thôn, các tổ chức chính trị – xã hội, người trực tiếp tham gia công việc của thôn…


Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo 

Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất với các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng làm việc trực tiếp tại thôn, khối phố như: thực hiện nghiêm túc chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, toàn diện, thống nhất của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên; tuyên truyền, vận động, thu hút lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú tham gia tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội…

Hội thảo là dịp để thu thập thông tin, đánh giá đúng, thực chất, khách quan về công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời đánh giá kết quả, đề ra giải pháp để tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng tham gia công việc ở thôn, khối phố hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.


Hoàng Như - Thanh Mai/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/544167-hoi-thao-khoa-hoc-ve-thuc-trang-va-giai-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-to-chuc-dang-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-cac-luc-luong-tham-gia-cong-tac-o-thon-khoi-pho.html

 

  • Từ khóa