Thành phố Lạng Sơn tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Thứ 5, 08.12.2022 | 16:03:01
680 lượt xem

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Cùng với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, Lữ đoàn luôn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tSáng 8/12, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thành phố Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo) tổ chức


Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo thành phố đã có nhiều nỗ lực để triển khai hiệu quả nhiệm vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực.


Các đại biểu dự hội nghị

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên định hướng tuyên truyền, tăng cường chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, pha loãng thông tin tiêu cực trên không gian mạng. Trong năm 2022, fanpage “Sức sống hoa đào” đã đăng tải, chia sẻ 2.853 bài viết, thu hút 31.055 lượt tương tác.

Đồng thời, các đơn vị thành viên, đội ngũ cộng tác viên, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố, các cơ quan, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp tuyên truyền, bình luận, đăng tải bài viết sai sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, Công an thành phố đã phát hiện 10 vụ việc đăng tải thông tin không chính xác, có báo cáo và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên được Ban Chỉ đạo thành phố quan tâm thực hiện.


Các cá nhân nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc về những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số khó khăn, hạn chế như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác tuyên truyền có lúc hiệu quả chưa cao; công tác viết tin, bài, bình luận đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng đôi lúc chưa được quan tâm kịp thời; chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ thành viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo thành phố…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu thống nhất với các dung: tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; làm tốt công tác năm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề Nhân dân quan tâm; tiếp tục củng cố, phát triển lực lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động các trang, nhóm…


Các tập thể nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo thành phố 

Nhân dịp này, 13 tập thể, 13 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.


THANH MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/545976-thanh-pho-lang-son-tong-ket-cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-nam-2022.html

  • Từ khóa