Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 6, 09.12.2022 | 10:53:17
634 lượt xem

Chiều 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ Mười (mở rộng) để đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày tại hội nghị về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023

Theo dự thảo báo cáo, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, đã kiểm soát tốt dịch COVID-19; dự kiến thực hiện đạt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,22%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 100,76% dự toán (tương đương trên 7.900 tỷ đồng).

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số đạt kết quả cao, chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ 5 cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2020, trong đó nổi bật là xây dựng nền tảng cửa khẩu số, kinh tế số, xã hội số. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện có hiệu quả. Công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2022, đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2023 với một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng GRDP đạt 7 – 7,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.200 tỷ đồng; xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 3%; kết nạp 2.000 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và kế hoạch thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Quan tâm toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội,  thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; coi trọng nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo thực chất; có giải pháp củng cố, nâng cao tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở; thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện kiểm tra giám sát; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2023; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi); Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cùng đó, hội nghị đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị


HỒ HƯƠNG - ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/546048-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023.html


  • Từ khóa