Cán bộ, công chức là đảng viên tham gia chi ủy thôn, khối phố: Cách làm riêng tại Cao Lộc

Thứ 5, 09.02.2023 | 16:27:30
665 lượt xem

Một nội dung đột phá trong công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện tại đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng bộ huyện Cao Lộc đó là đưa cán bộ, công chức xã là đảng viên tham gia ban chấp hành chi bộ thôn, khối phố. Qua triển khai, mô hình này bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Trước đây, do chưa có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nên các văn bản của chi bộ thôn, khối phố đều được viết tay và lưu trữ theo từng quyển. Cũng tại một số chi bộ thôn, đồng chí bí thư chi bộ mới đảm nhiệm công việc nên chưa nắm vững nghiệp vụ, hoạt động chi bộ chưa thực sự hiệu quả. Thêm vào đó, từ khi triển khai mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối lượng công việc của đồng chí bí thư nhiều hơn trước. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã ban hành Chỉ thị 08, ngày 2/3/2022 về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó có nội dung chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn định hướng mỗi chi bộ giới thiệu 1 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên tham gia ban chấp hành chi bộ thôn, khối phố. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi ủy, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở khu dân cư.

Đại hội chi bộ Phai Luông, xã Hợp Thành đã bầu được một đồng chí là cán bộ, công chức xã tham gia cấp ủy

Từ việc làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của các chi bộ. Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, hiện có 122/143 chi bộ khu dân cư có cán bộ, công chức là đảng viên tham gia chi ủy (chiếm 85,3%).

Khi tham gia chi ủy, các cán bộ, công chức đã hỗ trợ việc soạn thảo, lưu trữ văn bản của chi bộ, do đó, hiện nay hầu như các chi bộ đều sử dụng văn bản đánh máy trong các kỳ sinh hoạt. Với trình độ, kinh nghiệm các cán bộ, công chức tham gia chi ủy đã hỗ trợ nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ trẻ, bí thư chi bộ ít kinh nghiệm, khắc phục tình trạng lúng túng trong điều hành sinh hoạt, lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng cho biết: Nhiệm kỳ này, chi ủy có sự tham gia của đồng chí xã đội trưởng Nguyễn Văn Bách. Nếu như trước đây chúng tôi thường viết tay dự thảo nghị quyết, biên bản sinh hoạt thì nay các văn bản này được đồng chí hỗ trợ soạn thảo bằng máy tính. Đồng chí cũng tham gia nhiệt tình các công việc của chi ủy và chi bộ. Đặc biệt, qua trao đổi, học hỏi từ đồng chí, tôi cũng nắm vững hơn quy trình sinh hoạt, tổ chức được một số nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Song song với đó, các cán bộ, công chức là đảng viên tham gia chi ủy cũng đã đóng góp quan trọng trong tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo sát với chủ trương, đường lối của cấp trên cũng như bám sát tình hình thực tiễn. Ông Kiềng Chí Ái, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành cho biết: Xã có 7/7 thôn, khối có cán bộ, công chức xã là đảng viên tham gia chi ủy. Khi tham gia cấp ủy, các đồng chí đều nêu cao tình thần trách nhiệm, nắm rõ, sâu sát tình hình chi bộ, khu dân cư. Từ đó, đề xuất với chi bộ, đảng ủy, UBND xã các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo…

Qua triển khai thực hiện, chủ trương này đã bước đầu mang lại kết quả quan trọng. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản được đẩy mạnh; việc chấp hành giờ giấc, quy trình sinh hoạt tại các chi bộ nền nếp hơn, nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Trong năm 2022 vừa qua, các chi bộ khu dân cư tổ chức được từ 11 đến 12 kỳ sinh hoạt định kỳ/năm, chất lượng các buổi sinh hoạt đều đạt loại khá trở lên, trong đó hơn 95% đạt loại tốt.

Ông Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Qua theo dõi, các đồng chí cán bộ, công chức là đảng viên tham gia chi ủy đã tích cực hỗ trợ, đóng góp để nâng cao hoạt động chi ủy, góp phần nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, qua việc thực hiện chủ trương này cũng tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia công việc chi ủy, thực hiện các công việc, nghiệp vụ công tác đảng, qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cấp ủy viên kế cận.

Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm theo dõi, đánh giá việc thực hiện chủ trương này. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực hoạt động của các chi bộ thôn, khối phố.


PHƯƠNG DUNG

https://baolangson.vn/chinh-tri/560293-can-bo-cong-chuc-la-dang-vien-tham-gia-chi-uy-thon-khoi-pho-cach-lam-rieng-tai-cao-loc.html

  • Từ khóa