Hải Dương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thứ 5, 23.03.2023 | 14:52:19
595 lượt xem

Ngày 23/3, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.

Hải Dương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc ảnh 1
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Báo cáo tổng kết khẳng định: Trong 10 năm (2013-2022), tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đối ngoại được chăm lo; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao… tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quy mô kinh tế của tỉnh đến nay tăng gấp 3 lần so với năm 2013, đứng vị trí thứ 11 trong cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm đầu năm 2023 đạt khoảng 169.179 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2023 đạt 8,3%/năm, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả và thành tựu đáng được ghi nhận, báo cáo tổng kết cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ rõ: Bốn hạn chế, yếu kém; ba nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém; năm bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời đề ra sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới; sáu kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá làm sâu kỹ hơn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và Chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm; giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điểm nhấn, nét mới của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đề xuất những giải pháp cụ thể mang tính đổi mới, sáng tạo, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực, cụ thể, có tính đột phá Nghị quyết trong thời gian tới cũng như Nghị quyết mới khi được ban hành.

Hải Dương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cơ bản đồng tình với những nội dung đã xác định trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tỉnh Hải Dương cần quan tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, tình hình trong nước, khu vực và thế giới hiện nay, có những vấn đề trước đây tưởng chừng đơn giản, dễ xử lý thì nay đã trở thành nguy cơ trực tiếp, nguy hiểm, đe dọa sự an nguy của quốc gia, dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải luôn nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các bài học xương máu của cha ông ta; đồng thời, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ đã xác định, đặc biệt là những tư duy, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Hải Dương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Thứ hai, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang cần quán triệt và nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, toàn diện, đề xuất các chủ trương, đối sách, giải pháp sát, đúng, kịp thời với thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học vững chắc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Trong mọi lúc, mọi việc, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững thế chủ động, chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về quốc phòng, an ninh, từ đó có những khuyến nghị-đề xuất, giải pháp, kế sách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo hướng tăng tính chủ động, khả thi và thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới, để đặt nền tảng cho Trung ương ban hành những văn bản chỉ đạo có tính định hướng, tầm nhìn chiến lược, sát với tình hình thực tiễn.

Thứ ba, tập trung xây dựng, củng cố vững chắc tiềm lực, thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ toàn diện cả về chính trị tinh thần, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, đối ngoại... với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nhất là lực lượng vũ trang của tỉnh tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, số lượng hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao; quan tâm tới lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở, lực lượng phòng thủ dân sự... tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng, bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định để vận hành thông suốt, vững chắc trong việc xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Thứ tư, tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, tăng cường củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt, luôn coi trọng, quy tụ “ý Đảng, lòng dân”; thực hiện “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc là thượng sách”, trong đó cần phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sức sáng tạo của con người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên, tạo nền tảng, động lực để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và tiền đề vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, tăng cường, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời tranh thủ những thuận lợi, thời cơ để phát triển địa phương; tạo dựng, giữ vững mối quan hệ giữa tỉnh Hải Dương với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Hải Dương với Quân Khu 3, các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/hai-duong-tao-su-chuyen-bien-manh-me-trong-thuc-hien-chien-luoc-bao-ve-to-quoc-post744225.html

  • Từ khóa