Hội thảo xây dựng Quy chế phối hợp về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố

Thứ 4, 29.03.2023 | 08:31:47
735 lượt xem

Chiều 28/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố. Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.


Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì và phát biểu tại hội thảo

Dự hội thảo có đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và một số đoàn thể của tỉnh.


Các đại biểu dự hội thảo

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, một số nội dung chưa cụ thể, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chưa đạt hiệu quả như mong muốn, do vậy việc xây dựng quy chế phối hợp là rất quan trọng và cấp thiết.
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố gồm 3 chương, 8 điều, với các nội dung: nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp, phương pháp phối hợp, trách nhiệm tổ chức thực hiện…


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại hội thảo

Trong đó, về nội dung phối hợp, Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ trong công an cấp huyện; xây dựng công an cấp huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng các đoàn thể chính trị – xã hội trong công an cấp huyện, xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông báo, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung nêu trong dự thảo quy chế, tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng trụ sở công an xã; công tác xây dựng tổ chức đảng và cấp ủy trong lực lượng công an xã, thị trấn; cơ cấu bí thư chi bộ công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn…


Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành thảo luận

Kết luận hội thảo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá các ý kiến đều bám sát chủ đề của hội thảo, thể hiện sâu sắc và xác đáng trên cả  phương diện lý luận và thực tiễn. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố và trình Tỉnh ủy ban hành trong thời gian tới.


Hoàng Huấn/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/571049-hoi-thao-xay-dung-quy-che-phoi-hop-ve-lanh-dao-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-va-cong-tac-quan-chung-trong-cong-an-huyen-thanh-pho.html

 

  • Từ khóa