Đoàn khối CCQ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Thứ 6, 20.03.2020 | 11:24:36
80 lượt xem

LSTV - Ngày 19/3/2020, Đoàn khối CCQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Tọa đàm vai trò của Thanh niên trong bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu.

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối CCQ tỉnh đã được nghe quán triệt các nội dung về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22/10/2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. 

Đoàn viên thanh niên được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung nghị quyết 35 của Bộ Chính Trị

Ngoài ra, các đại biểu đã tổ chức tọa đàm, tham luận về một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp thiết thực về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn khối CCQ tỉnh đã trao Giấy khen cho 18 cán bộ đoàn tiêu biểu

Nhân dịp này, Đoàn khối CCQ tỉnh Lạng Sơn đã trao Giấy khen cho 18 cán bộ đoàn tiêu biểu, nhằm biểu dương thành tích của các cán bộ đoàn tại các đơn vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)./.

Xuân Thời 

  • Từ khóa
Covid-19 khiến kinh tế Việt Nam suy giảm nhưng vẫn ở mức cao khu vực châu Á
Covid-19 khiến kinh tế Việt Nam suy giảm nhưng vẫn ở mức cao khu vực châu Á

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự tính giảm mạnh trong năm 2020, xuống mức 4,8%, chịu tác động cú sốc ban đầu về nguồn cung.