Ngành tài chính: Đoàn kết, đổi mới, đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ 7, 29.08.2020 | 09:01:05
214 lượt xem

Trong 75 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945 – 28/8/2020), ngành tài chính Lạng Sơn nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế, ngành tài chính Lạng Sơn đã đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó, thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành tài chính, ngân sách; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Từ những ngày đầu mới thành lập năm 1952 với 4 – 5 cán bộ, công chức, đến nay, hệ thống cơ quan tài chính tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với 4 cơ quan quản lý tài chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được hiện đại hoá công nghệ quản lý. Đội ngũ cán bộ tài chính ngày càng được tăng cường cả về số lượng, chất lượng với trên 1.100 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó trên 95% cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của ngành.

Giám đốc Sở Tài chính trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành tài chính.  Ảnh: TRÍ DŨNG

Trong những năm gần đây, ngành tài chính Lạng Sơn thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, khai thác hiệu quả các nguồn thu, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh và ổn định hằng năm. Năm 2000, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 858 tỷ đồng, đến năm 2015 tăng lên 8.460 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 31.742,5 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 12.623,4 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,1%.

Công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách cũng đã được quan tâm đúng mức, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Năm 2000, chi ngân sách địa phương là 683 tỷ đồng, đến năm 2015, tăng lên 9.697 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 ước thực hiện 54.876,8 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 3,4%. Cơ cấu chi đã được cân đối một cách hợp lý cho từng lĩnh vực, đầu tư ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; xây dựng hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu, hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới; bố trí ngân sách cho sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hoá, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, công tác quốc phòng, an ninh ngày càng tăng; đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội trên địa bàn trong suốt những năm qua.

Các đơn vị không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành tài chính, trong đó Hải quan Lạng Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên của ngành hải quan cả nước triển khai cơ chế một cửa quốc gia; ngành thuế Lạng Sơn đã thực hiện tự khai thuế và nộp thuế qua mạng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân làm thủ tục xuất nhập khẩu, kê khai thuế, nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.

Cán bộ Sở Tài chính trong giờ làm việc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được chú trọng và đạt kết quả tích cực, các tổ chức đảng trong ngành tài chính nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trưởng thành về mọi mặt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản lý cho cán bộ, công chức đã được quan tâm đúng mức. Nhiều cán bộ tài chính được đào tạo có hệ thống, làm chủ kiến thức quản lý kinh tế, tài chính hiện đại, thành thạo kỹ năng tin học, có phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, phong cách sâu sát thực tiễn, đặc biệt là được giáo dục ý thức trân trọng và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành. Nhiều đồng chí trưởng thành giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các huyện, thành phố. Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được của ngành trong 75 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành tài chính Lạng Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; nắm vững và bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, về đổi mới quản lý kinh tế, tài chính. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp tài chính trên cơ sở khai thác và phát huy nội lực, khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế – xã hội trên địa bàn. Song song với đó, ngành sẽ  tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành tài chính, ngân sách; chủ động đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm 2015 – 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý tài chính, ngân sách; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động dịch vụ sự nghiệp; thực hiện chế độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh, phân phối và sử dụng kết quả tài chính; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng tổ chức trong nội bộ ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, triển khai phương thức quản lý thuế, hải quan hiện đại; nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của cả ngành tài chính. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của ngành tài chính trong tình hình mới.

 Cán bộ Sở Tài chính hướng dẫn người dân kê khai mã số quản lý ngân sách

Thời gian tới, ngành tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống ngành tài chính. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng, nhất là việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã chỉ sau kiểm điểm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ngành tài chính từ tỉnh tới cơ sở; xây dựng người cán bộ tài chính “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu”, biết dựa vào dân, tuyên truyền, hướng dẫn, tranh thủ sự đồng tình của Nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ tài chính, góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng bền vững kinh tế – xã hội của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tài chính, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, ngành tài chính đã và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành không ngừng phấn đấu, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu xây dựng ngành là tập thể trong sạch vững mạnh, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Theo baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/307946-nganh-tai-chinh-doan-ket-doi-moi-dap-ung-yeu-caunhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi.html

  • Từ khóa