Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục dự án xây dựng: Cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Thứ 3, 01.09.2020 | 14:21:33
217 lượt xem

Tính đến cuối tháng 8/2020, nhiều dự án lập quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, trong đó có những dự án được thực hiện từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn trong tình trạng dở dang.

Năm 2020, Sở Xây dựng  được giao thực hiện 11 dự án chuyển tiếp lập quy hoạch xây dựng và 13 dự án khởi công lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Đây là các dự án quy hoạch hướng tới nâng cấp, nâng loại đô thị cho hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh phục vụ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đều chậm tiến độ so với yêu cầu của UBND tỉnh đặt ra. Đơn cử, dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (tỷ lệ 1/5000 được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và chi phí dự toán lập đồ án quy hoạch từ tháng 6/2018 với tổng mức đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng) sau hơn 2 năm triển khai, đến cuối tháng 8/2020 mới thực hiện xong khảo sát địa hình và đang thực hiện phần việc lập đồ án quy hoạch, chậm tiến độ 1 năm so với yêu cầu.

Người dân thành phố Lạng Sơn theo dõi đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết các phường trên địa bàn

Một dự án khác cũng có tiến độ rất chậm đó là điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỷ lệ 1/5000. Theo kế hoạch, dự án này phải hoàn thành trong năm 2019. Do nhà thầu tư vấn yếu năng lực buộc chủ đầu tư phải thay đổi nhà thầu dẫn đến chậm tiến độ. Đến cuối tháng 8/2020, dự án mới thực hiện đạt khoảng 50% khối lượng và đang thực hiện ở bước khảo sát địa hình.

Không chỉ 2 dự án trên, đến thời điểm hiện tại, trong 11 dự án chuyển tiếp, duy nhất có dự án trọng điểm lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Dự án này được triển khai từ năm 2018, hiện đã hoàn thành được 90% khối lượng. Ngày 20/8/2020, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với 13 dự án khởi công mới, Sở Xây dựng đã cơ bản thực hiện xong 5 dự án đáp ứng được yêu cầu tiến độ đó là các dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch các phường của thành phố Lạng Sơn. Còn lại 8 dự án khác đều chậm tiến độ so với yêu cầu, nhất là các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các thị trấn của các huyện như: Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: nguyên nhân các dự án lập quy hoạch chậm tiến độ do đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý dự án của Sở Xây dựng đều là kiêm nhiệm khiến việc theo dõi thực hiện các dự án chưa thường xuyên. Ngoài ra, các cán bộ được giao quản lý dự án chưa lập kế hoạch cụ thể nhằm đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ . Một yếu tố khác đó là các nhà thầu chưa huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị để triển khai. Yếu tố khách quan là thời điểm đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều nhà thầu không thể thực hiện được khâu khảo sát, thiết kế. Ông Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Sở Xây dựng) cho biết: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các dự án quy hoạch, sở đã lập kế hoạch tiến độ cho từng dự án cụ thể, nhất là đối với các dự án chuyển tiếp. Theo đó, sở yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành dứt điểm các dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tại các huyện lỵ trong quý IV/2020. Về các dự án khởi công mới trong tháng 9/2020, các nhà thầu tư vấn phải hoàn thành hồ sơ, hoàn thành báo cáo thẩm định để chủ đầu tư đăng ký làm việc với hội đồng thẩm định tỉnh theo quy định. Đồng thời yêu cầu các cán bộ được giao thực hiện dự án lập biên bản cam kết về tiến độ với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa to lớn đối với các huyện, thành phố. Bởi khi có quy hoạch chung xây dựng được duyệt, các huyện, thành phố mới có căn cứ để huy động nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu. Từ đó hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch nâng cấp, chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.


TRANG NINH/baolangson

http://baolangson.vn/kinh-te/308622-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-danh-muc-du-an-xay-dung-can-thuc-hien-dong-bo-hieu-qua-cac-giai-phap.html

  • Từ khóa