Giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bản lề cửa

Thứ 7, 26.09.2020 | 08:30:33
206 lượt xem

Sáng 25/9/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc tổ chức Hội nghị trình diễn kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất bản lề cửa từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020.

Sáng 25/9/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc tổ chức Hội nghị trình diễn kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất bản lề cửa từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020.


Đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bản lề cửa

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc thành lập từ năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công cơ khí. Năm 2019, công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng gia công cơ khí, sản xuất bản lề cửa để phục vụ cho các công trình xây dựng và xuất khẩu  (địa chỉ lô M7, cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc). Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án trên 7,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí của chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ 600 triệu đồng.


Công nhân nhà máy thực hiện công đoạn uốn tạo hình bản lề

Mô hình đi vào hoạt động sẽ đạt 1.440.000 sản phẩm/năm với doanh thu bình quân dự kiến 36 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng. Đây là dự án có tính thực tiễn và tính khả thi cao. Mô hình phát triển tốt có thể nhân rộng ra các doanh nghiệp và các cơ sở khác trên địa bàn tỉnh. Từ đó, khuyến khích, phát triển ngành nghề gia công cơ khí, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương.


Các đại biểu tham quan thực tế xưởng sản xuất bản lề cửa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc


NGỌC MAI/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/313679-gioi-thieu-mo-hinh-trinh-dien-ky-thuat-san-xuat-ban-le-cua.html


  • Từ khóa
Doanh thu bán lẻ trực tuyến năm 2020 ước đạt khoảng 12 tỷ USD
Doanh thu bán lẻ trực tuyến năm 2020 ước đạt khoảng 12 tỷ USD

Trường hợp xấu nhất khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, doanh thu bán lẻ trực tuyến năm 2020 chỉ ước đạt khoảng 11 tỷ USD.