Triển khai công tác thu ngân sách năm 2021

Thứ 6, 15.01.2021 | 00:00:00
210 lượt xem

Sáng nay (15/1), Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2021.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2020, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên và ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố triển khai các giải pháp thu với yêu cầu rà soát kỹ các nguồn thu, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh để chủ động điều hành công tác thu.

Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản thu ngân sách theo mức độ diễn biến của dịch bệnh. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách.

Kết quả, năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 7.002,8 tỷ đồng, đạt 113,9% dự toán, bằng 101,4% so với năm 2019. Trong đó, thu nội địa được 2.930 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán UBND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu được 4.072,8 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao (dự toán thu NSNN năm 2021 của tỉnh được Bộ Tài chính giao là 5.635 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao tăng 3,5% so với dự toán Bộ Tài chính giao); đẩy mạnh công tác chống thất thu; tập trung triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu; chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, lãnh đạo ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2020. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
thu NSNN tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu: Cơ quan thuế, hải quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành thuế, hải quan để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu nói chung, trong đó thực hiện hiệu quả đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực vận tải; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát quỹ đất, tài sản công đã có trong kế hoạch để thực hiện đấu giá đất; thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ; tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh.


TÂN AN/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/kinh-te/337035-trien-khai-cong-tac-thu-ngan-sach-nam-2021.html

  • Từ khóa
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại Tràng Định và Văn Quan
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại Tràng Định và Văn Quan

Sáng ngày 24/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công tác chuẩn bị bầu cử...