Họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tháng 1/2021

Thứ 6, 05.02.2021 | 08:21:19
156 lượt xem

Sáng 4/2, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án tháng 1/2021.

Trong tháng 1/2021, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án có hiệu quả. Qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 3 huyện phát sinh khó khăn vướng mắc, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, UBND thành phố Lạng Sơn phát sinh vướng mắc một số trường hợp cụ thể tại dự án khu đô thị Phú Lộc IV; dự án điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; công trình xây dựng hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu 17/10.

Huyện Cao Lộc phát sinh vướng mắc trong thực hiện dự án mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng. Huyện Lộc Bình phát sinh vướng mắc tại dự án phân xưởng sàng tuyển phần diện tích bàn giao cho Tổng Công ty Điện lực TKV thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và dự án khu dân cư Hữu Khánh.

Thảo luận tại phiên họp, đại diện các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan đã bổ sung thông tin và làm rõ hơn những vướng mắc phát sinh tại từng dự án. Đồng thời xin ý kiến của UBND tỉnh cho phép áp dụng một số biện pháp hỗ trợ xử lý vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các huyện, thành phố đã nỗ lực tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 1.

Về xử lý những vướng mắc tại dự án khu đô thị Phú Lộc IV và dự án mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng, đồng chí yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với các nhà đầu tư rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến các hộ liên quan, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Về xử lý vướng mắc dự án mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, đồng chí yêu cầu huyện Cao Lộc rà soát lại toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng, báo cáo tỉnh và đề xuất phương án xử lý.

Đối với những vướng mắc tại hai dự án trên địa bàn huyện Lộc Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án giải quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Về nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, hằng tuần báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện và những vướng mắc về mặt bằng đối với từng dự án.


TRANG NINH/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/kinh-te/342493-hop-chuyen-de-thao-go-vuong-mac-giai-phong-mat-bang-thang-1-2021.html

  • Từ khóa