Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH BayWar.e. Wind Projecs Việt Nam

Thứ 4, 24.03.2021 | 09:03:41
181 lượt xem

Chiều ngày 23/3, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH BayWar.e. Wind Projecs tại Việt Nam về chủ trương tổ chức các hoạt động tài trợ cộng đồng và một số vấn đề có liên quan đến việc khảo sát đề xuất bổ sung quy hoạch điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo công ty BayWar.e. Wind Projecs tại Việt Nam 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, từ tháng 7/2020, Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Quan hướng dẫn Công ty BayWar.e. Wind Projecs Việt Nam lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện gió; ngày 11/11/2020, Sở Công thương ban hành Công văn số 1414/SCT-QLNL xin ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu, khảo sát, bổ sung đối với 3 dự án điện gió trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan.

Theo đó, 3 dự án điện gió do Công ty TNHH BayWar.e. Wind Projecs Việt Nam đề xuất bổ sung quy hoạch có tổng công suất 240 MW, dự kiến tổng mức đầu tư là 8.013,7 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Cao Lộc (địa điểm thuộc các xã: Công Sơn, Gia Cát, Hải Yến, huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) có công suất 55 MW với 11 tua-bin; dự án Nhà máy điện gió Văn Quan (địa điểm thuộc các xã: Tân Thành, Xuân Long, huyện Cao Lộc và các xã: Tràng Các, Tân Đoàn, huyện Văn Quan có công suất 30 MW với 6 tua-bin; dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình (địa điểm thuộc xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng và các xã: Hữu Lân, Xuân Dương, huyện Lộc Bình) có công suất 155MW với 31 tua-bin. Theo kế hoạch, 3 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Brian Barry, Giám đốc Công ty TNHH BayWar.e. Wind Projecs Việt Nam cho biết: Thông qua thông tin từ Bộ Công thương và thực tế khảo sát tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, công ty nhận thấy tiềm năng to lớn về phát triển điện gió của tỉnh.

Tại buổi làm việc này, công ty xin chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn về những đánh giá tác động của dự án đối với địa phương để từ đó, công ty hoàn thiện các báo cáo liên quan và hồ sơ đánh giá dự án để trình Bộ Công thương và UBND tỉnh Lạng Sơn thẩm định.

Về hoạt động tài trợ cộng đồng, tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, bước đầu, công ty sẽ thực hiện tài trợ về công tác giáo dục ở một số trường học tại các xã đặc biệt khó khăn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chủ trương của tỉnh là tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Qua tìm hiểu, tỉnh biết rằng công Công ty TNHH BayWar.e. Wind Projecs là một công ty phát triển trên nền tảng kỹ thuật cao của Cộng hòa Liên bang Đức, nhất là kỹ thuật về phát triển điện gió. Chính vì vậy, tỉnh rất hoan nghênh công ty đã đến khảo sát thực hiện đầu tư dự án vào địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các huyện tiếp tục hỗ trợ công ty thực hiện các bước khảo sát tiếp theo. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình triển khai các bước trong dự án.


TRÍ DŨNG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/kinh-te/410986-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-cong-ty-tnhh-baywar-e-wind-projecs-viet-nam.html

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.