Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

Thứ 7, 27.03.2021 | 15:03:24
124 lượt xem

Chiều 26/3/2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

Trong năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc và quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Theo đó, điện thương phẩm đạt 750,047 triệu kWh, tăng trưởng 0,55% so với năm 2019; tổn thất điện năng toàn công ty đạt 8,41%, cao hơn 0,61% so với kế hoạch. Trong đó, tổn thất trung hạ áp là 7,25%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch.


Đại diện các điện lực, phòng, ban thuộc công ty ký cam kết an toàn vệ sinh lao động

Đồng thời, công ty đã thực hiện tốt các dịch vụ về cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình sử dụng điện và tư vấn cho các khách hàng dùng điện trên địa bàn. Trong năm, công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 8.126 khách hàng; thực hiện tốt 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; các đề nghị của khách hàng được công ty tiếp nhận, xử lý nhanh, gọn theo đúng quy trình. Các dự án hoàn thành đi vào vận hành đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giúp giảm tổn thất tại các khu vực được đầu tư.

Cùng với đó, Công đoàn công ty đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các chế độ như tiền lương, thưởng đối với người lao động đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong năm, công ty phối hợp tổ chức được 31 lớp tập huấn để nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được tặng giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi khó khăn và đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác năm 2021. Đồng thời, nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị; đại diện các điện lực, phòng, ban trực thuộc Công ty đã ký cam kết thực hiện an toàn vệ sinh lao động.


CẨM HÀ/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/411725-hoi-nghi-dai-bieu-nguoi-lao-dong-nam-2021.html


  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.